10 สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เรียนจบแล้ว สามารถเริ่มทำงานได้ทันที

ลบ แก้ไข
10 สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์
เรียนจบแล้ว สามารถเริ่มทำงานได้ทันที


10 สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศ

 
วิศวกรรมศาสตร์ คณะยอดฮิตที่ในแต่ละปีการศึกษา มีน้องๆ สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก โดยได้มีการแบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการเงิน และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

น้องๆ ลองมาดูสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่เรียนจบออกมาแล้ว มีงานทำแน่นอน และในแต่ละอาชีพก็เป็นอาชีพที่มีความมั่นคง มีค่าตอบแทนที่ดี อีกด้วย อย่ารอช้า! ตามมาดูกันเลย

 

 10 สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์

 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรไฟฟ้า เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือดูระบบไฟฟ้าในโรงงานต่าง ๆ ฯลฯ
วิศวกรโรงงาน เช่น ควบคุมการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
วิศวกรด้านอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
วิศวกรที่ปรึกษา
วิศวกรโครงการ
วิศวกรออกแบบ
ผู้รับเหมางานระบบ

อ่านเพิ่มเติ