เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo tui sakrapee
tui sakrapee
  • ประเภท : VIP Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 883 เรื่อง
  • ผู้ชม : 975,770 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 631 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนมจพ.เปิดรับนักศึกษา ป.โท-เอก ปี 2556 พร้อมมีทุนให้หลายประเภท

ลบ แก้ไข

 

 


UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวางแผนพัฒนาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2556  

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 2 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 8.00-18.00 น. ซึ่งการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของ มหามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากลทุกหลักสูตร และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัครในหลักสูตรระดับปริญญาเอกและปริญญาโท โดยเน้นการเป็นผู้นำในองค์กร การสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถต่อยอดสู่การใช้งานหรือเชิงพาณิชย์ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
โดยภาพรวมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ศิลปศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจ หลักสูตรส่วนใหญ่สามารถเลือกแผนการเรียนที่ทำวิจัยแบ่งเป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ ปัญหาพิเศษ (Master Project) ที่นำโครงการ/ปัญหาจากที่ทำงานมาทำวิจัย ซึ่งอาจจะทำโดยอิสระหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 
ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา ในระดับปริญญาโท ถ้าเป็นภาคปกติ ประมาณ 12,000-17,000 บาท หลักสูตรพิเศษ ประมาณ 35,000-70,000 บาท ซึ่งบางหลักสูตรได้รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศแล้ว แต่ละหลักสูตรที่เปิดขึ้นมาค่อนข้างเข้มข้น และมีคุณภาพเน้นการนำไปใช้จริง
 
ในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยได้กระจายความรู้ไปยังวิทยาเขตปราจีนบุรี นิคมอุตสาหกรรมด้านหน้า TGI จังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 
มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอก เช่น ทุนอุดหนุนเพื่อการทำวิจัยวิทยานิพนธ์ ทุนนำเสนอผลงานวิชาการ ทุนราชกรีฑาสโมสร ทุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น โดยที่บัณฑิตวิทยาลัยได้มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากลทุกหลักสูตร เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 
การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2556  สำหรับผู้ที่สนใจกำลังหาสถานที่จะต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นลองมาสมัคร ที่บัณฑิตวิทยาลัย ถ้าไม่สะดวกสามารถสมัครได้ทางเว็บไซด์ หรือเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.grad.rmutnb.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12 โทรศัพท์ 02-555-2405 -17  E-mail grad@kmutnb.ac.th   และFacebook คือ บัณฑิตวิทยาลัย มจพ.
 โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ธ.ค. 55 21:42 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,439 ครั้ง
คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์