เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo tui sakrapee
tui sakrapee
 • ประเภท : VIP Blogger
 • จำนวนเรื่อง : 882 เรื่อง
 • ผู้ชม : 966,505 ครั้ง
 • ผู้ติดตาม : 627 คน
 • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนสสค.ให้ทุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เยาวชน

ลบ แก้ไข

สสค.ให้ทุนโครงการส่งเสริ


สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)จัดโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน โดยจะสนับสนุนทุนจำนวน 2 ด้าน


ประเด็นหลัก (Project Themes)
การสนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ สสค. ได้กำหนดขอบข่ายของประเด็นที่จะให้การสนับสนุน 2 ด้านดังนี้

 1. การพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skills)
  โครงการภายใต้หัวข้อนี้ มุ่งหมายที่จะกระตุ้นให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง มีทักษะในการดำรงชีวิต มีคุณลักษณะและความสามารถทางสังคมในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ  หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอยู่รอดปลอดภัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารดาวน์โหลด)

   
 2. การพัฒนาทักษะอาชีพ (Work Skills)
  โครงการภายใต้หัวข้อนี้  มุ่งหมายให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความพร้อมให้เยาวชนมีเจตนคติที่ดีต่อการทำงาน  มีทักษะพื้นฐาน และก่อเกิดแรงบันดาลใจในการค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับตนในอนาคต (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารดาวน์โหลด)

ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ

 • เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 6-15 ปี ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
 • ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

วงเงินสนับสนุน

 • วงเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนโครงการละ 50,000-100,000 บาท 

คุณสมบัติผู้เสนอโครงการ
 ผู้บริหารสถานศึกษา หรือครู หรือบุคลากร หรือครูร่วมกับนักเรียน หรือ กลุ่มนักเรียนโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

ระยะเวลาโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 12 เดือน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป และสิ้นสุดโครงการ ภายใน 31 มีนาคม 2558

วิธีการขอรับทุน

 1. ผู้สนใจสามารถเสนอโครงการโดยใช้แบบเสนอโครงการของ สสค.
  (สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.QLF.or.th)
 2. ส่งเอกสารโครงการจำนวน 4 ชุด และ CD ไฟล์โครงการ (จัดส่งทั้ง Word และ PDF) ทางไปรษณีย์
 3. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดก่อนส่ง ทั้งนี้ สสค.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาโครงการที่ส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และจะไม่ส่งคืนเอกสารไม่ว่ากรณีใดๆ โครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในรอบนี้ สสค. จะไม่นำขึ้นมาพิจารณาอีก แต่ผู้เสนอสามารถเสนอโครงการได้ใหม่ในรอบต่อไปตามเงื่อนไขที่ สสค. จะประกาศ

ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)
ตู้ ป.ณ. 34 ปณฝ.สนามเป้า กทม. 10406

วงเล็บมุมซอง : (เสนอโครงการ สสค.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-6191811 Email: workandlife@QLF.or.th

ดาวน์โหลดเอกสารการสนับสนุนทุนโครงการ

 • ประกาศสนับสนุนทุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพคลิก
 • แบบเสนอโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ คลิก

 

 โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ก.ย. 56 14:22 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 503 ครั้ง
คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ