มช.เปิดรับเรียนป.โท-ป.เอก สังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ - วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ลบ แก้ไข

มช.เปิดรับเรียนป.โท-ป.เอ


สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มช. รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ถึง 20 มิ.ย.57 ส่วนคณะวิจิตรศิลป์ จะเปิดสอนหลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ในปีการศึกษา 2557 โดยเปิดรับสมัคร ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททุกสาขาวิชาเข้าศึกษา นอกจากนี้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. รับสมัครนักศึกษา ป.โท-ป.เอก ถึงวันที่ 20 มิ.ย.57
 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)   
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 
 
1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
2.  คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.5 ในกรณีที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.5 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์หรือสาธารณสุขอย่างน้อย 2 ปี
 
หลักฐานการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 
 
- หากเป็นข้าราชการลาศึกษาต่อ ให้นำหนังสืออนุมัติการลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชามาแสดงก่อนวันเปิดชั้นเรียน 
 
รับสมัคร     
ทาง Internet (www.grad.cmu.ac.th)    : บัดนี้ – 20 มิถุนายน 2557                   
ด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย        : ตั้งแต่วันที่ 9-20 มิถุนายน 2557
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ : 053-943573, 053-943577


คณะวิจิตรศิลป์ มช. รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต
 
รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเปิดสอนหลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ในปีการศึกษา 2557 โดยเปิดรับสมัคร ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททุกสาขาวิชาเข้าศึกษา
 
เปิดรับสมัครทาง Internet ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม-20 มิถุนายน 2557 และรับสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-20 มิถุนายน 2557 
 
ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.grad.cmu.ac.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ ในวันและเวลาราชการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-944806 
 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. รับสมัครนักศึกษา ป.โท-ป.เอก ถึงวันที่ 20 มิ.ย.57
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 พ.ค. 57 14:48 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,726 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,726 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง