นักศึกษา รับสมัครงาน
กองทัพอากาศรับ 621อัตรา บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ข่าวดีสำหรับน้อง ๆ นักศึกษาหรือท่านที่กำลังต้องการเข้าไปทำงานในกองทัพอากาศ ข่าวล่าสุดแจ้งว่า ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศจำนวน 621 อัตรา...
by tui sakrapee
การบินไทย รับนักศึกษาฝึกงาน รอบสุดท้าย แห่งปี 2557 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศกำหนดการรับนักศึกษาฝึกงานเป็นครั้งสุดท้ายของปี 2557 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป รวมถึงนักศึกษาหลักสูตร...
by tui sakrapee
สถานทูตสหรัฐฯเปิดรับนักศึกษาไทยเข้าฝึกงาน มีข่าวแจ้งจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยถึงน้อง ๆ นักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปี 3 - 4 หากสนใจอยากฝึกงานกับสถานทูตสหรัฐฯ ในขณะนี้ได้ทำการเปิดรับสมัครแล้ว...
by tui sakrapee
เปิดรับ"นักสืบสายวิทย์"100อัตรา บุคคลภายนอกชาย-หญิงเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2557...
by tui sakrapee
ม.รังสิตอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีและการซ่อมจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการซ่อมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์)...
by tui sakrapee
355ทุนสควค.ประเภทPremium เรียนป.โททางการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์...
by tui sakrapee
Drawing Your Career with SCG Career เปิดรับนศ.ปีสุดท้ายเข้าทำงานSCG SCG เปิดโครงการDrawing Your Career with SCG Careerเพื่อรับสมัครและคัดเลือกน้องๆนิสิตนักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆทั่วประเทศ...
by tui sakrapee
เอสซีจีเปิดรับนักศึกษาปี 3 ฝึกงาน ในโครงการ SCG Excellent Internship รุ่นที่ 14 เอสซีจี เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ...
by tui sakrapee
ธปท.สำนักงานภาคใต้เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศเข้าฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ประจำปี 2558 1. วัตถุประสงค์...
by tui sakrapee
วิทยุการบินเปิดรับจบป.ตรีชาย-หญิงทุกสาขาเข้าทำงานหลายอัตรา บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด (บวท.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานหลายอัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1...
by tui sakrapee
สตช.เปิดรับ450อัตราบุคคลภายนอกเป็นตำรวจ เริ่ม1ธ.ค.นี้ กองการสอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศกำหนดการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่าง...
by tui sakrapee
เซ็นทรัลกรุ๊ปเปิดคัดนักศึกษารับทุนฝึกงาน เซ็นทรัลกรุ๊ป เปิดบ้านค้นหานิสิต นักศึกษารุ่นใหม่ เข้าร่วมเปิดประสบการณ์ฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานจริง พร้อมกิจกรรมและหลักสูตรอบรมต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนเป็น...
by tui sakrapee
ธปท.ภาคเหนือรับนศ.ที่ศึกษาในประเทศ-ต่างประเทศ เข้าฝึกงาน ค่าตอบแทนวันละ300บาท ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (ธปท....
by tui sakrapee
โรงพยาบาลม.เทคโนโลยีสุรนารีรับสมัครงาน89อัตรา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครงาน 89 อัตรา โดยรับเป็นลูกจ้างประจำวิสาหกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้...
by tui sakrapee
โรงเรียนกำเนิดวิทย์รับครูเพิ่ม8ตำแหน่ง เงินเดือนป.ตรี 21,000 บาท ป.โท 26,000 บาท ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ กลุ่มบริษัท...
by tui sakrapee
รถไฟฟ้ากรุงเทพรับ272 อัตรา วุฒิ ม.6-ปริญญาโท บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการที่มีคุณภาพแด่ผู้ใช้บริการ...
by tui sakrapee
องค์กรIMเปิดมอบทุนฝึกงานด้านเทคนิคที่ญี่ปุ่น ระดับม.ปลาย-ปวส. ไม่จำกัดสาขา กรมการจัดหางาน (กกจ.) ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับทุุนไปฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM การเปิดรับ...
by tui sakrapee
2 แบงค์ใหญ่ ออมสิน-ธกส.รับพนักงานใหม่จำนวนมาก น้อง ๆ นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ ๆ หรือท่านที่กำลังอยากจะเปลี่ยนงานมาเป็นหนุ่มสาวแบงค์ ขณะนี้โอกาสเปิดแล้วหลายตำแหน่ง จาก 2 แบงค์ใหญ่ คือธ.ออมสิน ที่เปิดรับ ม.3-ป.โท...
by tui sakrapee
การบินไทย เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ทั้งกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด ปี 2558 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศกำหนดการรับนักศึกษาฝึกงานในปี 2558 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป รวมถึงนักศึกษาหลักสูตร...
by tui sakrapee
สตช.เตรียมรับบุคคลภายนอกทั้งชาย-หญิง สอบเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 450 อัตรา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) มีแผนการที่จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ป.ตรี ป.โท สายงานต่าง ๆ...
by tui sakrapee
มรภ.เชียงรายเปิดรับสมัครอาจารย์ 84 อัตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครอาจารย์ จำนวน 84 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2557 สามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตนเอง 1.ตำแหน่งที่รับสมัคร...
by tui sakrapee
Esso Challengeมอบทุนนศ.ปี3 ฝึกอบรมก่อนเรียนจบ โครงการ Esso Challenge - Innovative Internship เปิดรับนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมสู่การทำงานจริงอย่างมีจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยผู้รับการฝึกทั้ง 35...
by tui sakrapee
วิทยาลัยชุมชนเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 32 อัตรา รับสมัคร20ต.ค.นี้ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา...
by tui sakrapee
PIMรับอาจารย์ประจำไม่จำกัดจำนวน เทคโนฯปัญญาภิวัฒน์รับครู-บุคลากรกว่า99อัตรา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านอื่น ๆ จำนวนมาก...
by tui sakrapee
กรมการจัดหางานประกาศรับแอร์โฮสเตส100อัตรา ทำงานกับอีวีเอ แอร์เวย์ส กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างต่างประเทศ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528...
by tui sakrapee
เทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต รับสมัครธุรการ 1 ตำแหน่ง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการประจำคณะเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ หรือในสาขาอื่นๆ...
by Eduzones Pr News
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก...
by tui sakrapee
ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)...
by tui sakrapee
ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครเป็นพนักงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สำหรับผู้ที่สนใจอยากสมัครเป็นพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย วันนี้ ENN มีข่าวดีมาบอกกับชาวENN ทุกคน...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา กำลังเปิดรับบุคลากรเพิ่มตามกำลังงานที่ขยายตามอัตราการเจริญของสถาบันที่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รับทั้งผู้บริหาร อาจารย์ประจำ และบุคลากรสายสนับสนุนด่วน...
by tui sakrapee
Page 1 of 3 1 2 3 Next Last