นักศึกษา ข่าว
ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด จัดการประชุมโต๊ะกลมพันธมิตรธุรกิจ ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด จัดการประชุมโต๊ะกลมพันธมิตรธุรกิจ มุ่งผลักดันบัณฑิตสู่ตลาดงานระดับสากล กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด...
by mooBo
มทร.ตะวันออก ร่วมงานปีใหม่รวมใจสื่อมวลชน 57 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 นางสุชาดา ท้าวลอม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้ามอบของที่ระลึกแด่ นายผดุงศักดิ์...
by mooBo
RRi KMUTT Forum 2014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดการประชุม RRi KMUTT Forum 2014 ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)...
by mooBo
ธรรมศาสตร์ ย้อนความทรงจำ จัดมหกรรมคอนเสิร์ต 80 ปี ธรรมศาสตร์ ย้อนความทรงจำ จัดมหกรรมคอนเสิร์ต 80 ปี เพลงนี้...เพลงเรา ธรรมศาสตร์ พวกเราเจ้าของ การแสดงมหกรรมคอนเสิร์ต เพลงนี้...เพลงเรา ธรรมศาสตร์ พวกเราเจ้าของ กลางแจ้ง...
by mooBo
คุรุสภาประกาศเพิ่ม 108 สาขาขาดแคลน บรรจุเป็นครูได้ กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา คุรุสภาได้ประกาศ 86 สาขา เป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน สามารถสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เสนอ...
by tui sakrapee
นักแสดงและพิธีกรมากความสามารถ คว้าป.โทบริหารธุรกิจ ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด นักแสดงและพิธีกรมากความสามารถ หญิงแย้-นนทพร ธีระวัฒนสุข คว้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด...
by mooBo
มจธ.เป็นอันดับ 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยไทย และเป็นอันดับที่ 49 มจธ.เป็นอันดับ 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยไทย และเป็นอันดับที่ 49 จากผลการจัดอันดับ THE BRICS & Emerging Economies Rankings 2015...
by mooBo
10ทุนแบงค์กรุงไทยให้เรียนป.โทต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2558 ดังนี้ 1.ทุนที่รับสมัคร ทุนปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน ณ...
by tui sakrapee
คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. พร้อมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2015 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ ศาสตราจารย์ ดร....
by Eduzones Pr News
ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตคุณภาพสู่ตลาดงานระดับสากล มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สถาบันการเรียนรู้ชื่อดังของเมืองไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับมานานกว่าสองทศวรรษ จัดพิธีมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา...
by Eduzones Pr News
ร่วมมือทางวิชาการกับอินโดฯ ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ พร้อมคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐของกระทรวงกิจการภายใน (The...
by Eduzones Pr News
จักรยานทางไกล 3 วิทยาเขต ฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับเครือข่ายบัณฑิต เทา-ทอง เทศบาลเมืองแสนสุข หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัด กิจกรรมจักรยานทางไกล 3 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยบูรพา...
by Eduzones Pr News
นมัสการพระเจ้าเนื่องในการเฉลิมฉลอง วันพระคริสตสมภพ สำนักศาสนกิจ มหาวิทยาลัยคริสเตียนร่วมกับคริสตจักรจีนนครปฐม จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในการเฉลิมฉลองวันพระคริสตสมภพ จุดประกาศบ้านแพ้ว มหาวิทยาลัยคริสเตียน ณ...
by Eduzones Pr News
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์...
by Eduzones Pr News
สสวท.เปิดมอบ 45ทุน เรียนป.ตรี-ป.เอกต่างประเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชูศาสตร์ผู้นำธุรกิจครอบครัว เปิดมุมมองใหม่ผ่านรายการ The Family Business มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจครอบครัว เปิดตัวรายการ The Family Business: เปิดความคิดธุรกิจครอบครัว ปีที่ 3...
by tui sakrapee
กระทบไหล่แชมป์คนเก่งจากเวที CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2014 ร่วมแนะเคล็ดลับ รู้เท่าทัน+ป้องกันภัย ในโลกออนไลน์ คงไม่มีน้องๆ คนไหนปฏิเสธว่า อินเตอร์เน็ตเปรียบเหมือนกับหายใจไปเสียแล้ว เพราะตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า...
by QinQin
สาธิต ม.รังสิต เปิดหลักสูตร 2 ภาษาสายศิลปะการประกอบอาหาร (เชฟ)ครั้งแรกในไทย ประกาศเตรียมพร้อมพาเด็กก้าวสู่โลกไร้พรมแดน ดร. อภิรมณ อุไรรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต...
by Eduzones Pr News
ม.มหิดล ศาลายา พัฒนา 'อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ' ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยว่าอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ถูกพัฒนาขึ้นในปีพ.ศ. 2525...
by Eduzones Pr News
ธรรมศาสตร์ สานต่อความร่วมมือด้านการศึกษากับ สปป.ลาว จัดสัมมนาวิชาการและวางแสดงปึ้ม ที่ ม.แห่งชาติลาว นครเวียงจันทน์ จากรูป:(ขวาไปซ้าย) นายพุธ สิมมาลาวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ศ. ดร. สุรพล นิติไกรพจน์...
by Eduzones Pr News
กฟผ.ให้ทุนเรียนป.ตรีจบแล้วบรรจุพร้อมสิทธิรับทุนต่อต่างประเทศ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 และศึกษาต่อในชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ...
by tui sakrapee
การจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เปิดมอบทุนเรียนดี ครั้งที่1/2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวคณะการจัดการการท่องเที่ยว...
by tui sakrapee
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 57 รองศาสตราจารย์ ดร.รณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557...
by Eduzones Pr News
แมนพาวเวอร์กรุ๊ป บุกสอนน้องถึงมหาลัย เน้นเคล็ดไม่ลับ เตรียมตัวสู่สนามสมัครงาน แมนพาวเวอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย)จัดTrainingให้กับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ...
by Eduzones Pr News
ม.บูรพาร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง พร้อมใจร่วมสดุดีอย่างล้นหลาม พร้อมสู่อาเซียนด้วยพิธีกรบรรยายไทยอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานมหามงคลในวโรกาสครบรอบ 87 พรรษา เพื่อรวมใจผู้บริหาร คณาจารย์...
by Eduzones Pr News
พัฒนาระบบโลจิสติกส์สู่ประชาคมอาเซียน ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมคณะวิจัยในโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว...
by Eduzones Pr News
ก้าวใหม่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งผลิตนักศึกษาเป็น Creative Entrepreneur ๐ วาระแห่งชาติ เตรียมพร้อมนักศึกษาใหม่สู่ศตวรรษ 21 ร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า ๐ จับมือ Babson College สหรัฐอเมริกา...
by Eduzones Pr News
มอบทุนนศ.ป.ตรีเรียนดี-ขาดแคลนทรัพย์โดยมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ มูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตรปริญญาตรี ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประพฤติดี เรียนดี...
by tui sakrapee
มทร.ตะวันออก ร่วมงานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 5 วันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 5 จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างสถาบันสมาชิกเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก สถานประกอบการ และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว...
by Eduzones Pr News
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 2 บริษัทญี่ปุ่น สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์ ประเทศญี่ปุ่น2บริษัท ได้แก่NK Mechatronic Co., Ltd.และNippo...
by Eduzones Pr News
Page 1 of 169 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last