อาชีวศึกษา กิจกรรม
มูลนิธิEDFหารือ สอศ. ช่วยนักเรียนไทยที่ยังรอโอกาส ดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์(ที่5จากซ้าย)เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) พร้อมด้วยดร.อกนิษฐ์...
by Eduzones Pr News
ชิงทุนพร้อมโล่องคมนตรี UTCC Accounting Competition ระดับปวช.-ปวส. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการแข่งขัน UTCC Accounting Competition เพื่อชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี...
by tui sakrapee
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีคว้าเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ไต้หวัน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา...
by tui sakrapee
โครงการเสวนาวิชาการ ทิศทางการปฏิรูปอาชีวศึกษาไทยสู่อาเซียน เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปอาชีวศึกษาไทยสู่อาเซียน วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น กรุงเทพมหานคร...
by mooBo
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิบิ๊กซี ขอเชิญเยาวชน และวิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย วิถีเพียงพอตามพ่อสอน...
by tui sakrapee
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิบิ๊กซี ริเริ่มโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย วิถีเพียงพอตามพ่อสอน เพื่อสืบสานปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เชิญชวนวิทยาลัยสังกัดอาชีวะใน 3...
by tui sakrapee
SINGHA R-INTERN ปีที่ 4 โครงการศึกษาและฝึกงานของนักศึกษาอาชีวะ ที่สิงห์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาอาชีวะ 40 คนได้เรียนรู้ชีวิตการทำงานจริง ประสบการณ์จริง เพื่อพร้อมสู่โลกกว้าง ด้วยหลักสูตรการฝึกงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ...
by tui sakrapee
มูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน ในความดูแลของมูลนิธิ EDF มูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนและเรียนดี...
by mooBo
วันที่ 1 กรกฎาคม ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำทีมนักศึกษาอาชีวะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษานานาชาติ ประจำปี 2557 (2014 Skills...
by tui sakrapee
นายคฑาวุฒิ สีหาเวช นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และนายอภิศักดิ์ คำจ้อย ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศ...
by tui sakrapee
แชมป์เก่า..ลูกเจ้าแม่คลองประปาซิวแชมป์ 5 สมัยซ้อนหุ่นยนต์ ABUชิงแชมป์ประเทศไทย 2013 (ภาพประกอบข่าว) อสมท เตรียมจัดแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนร่วมแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติที่ประเทศอินเดีย...
by tui sakrapee
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2557 (R-Cheewa Robot contest 2014) ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 1 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายวณิชย์...
by tui sakrapee
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำนักศึกษาอาชีวะออกสร้างห้องเรียนชั่วคราว และจัด โมบายเคลื่อนที่ Fix It Center ให้บริการซ่อมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ครัวเรือน ในพื้นที่ อำเภอแม่ลาว และอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย...
by tui sakrapee
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด และบริษัทในกลุ่มวังขนาย ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายรายใหญ่ของประเทศ...
by tui sakrapee
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)...
by tui sakrapee
วท.พิจิตร คว้าแชมป์สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม วท.สุพรรณบุรี คว้าแชมป์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) จากเวทีแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา...
by tui sakrapee
สอศ.เร่งเครื่องเต็มพิกัด จับมือเวียดนามเปิดศูนย์อาชีวศึกษา เวียดนาม-ไทย ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมเว้พร้อมร่วมมือจัดการเรียนการสอนเวียดนาม-ไทย เปิดศูนย์อาชีวศึกษาเวียดนาม-ไทย เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗...
by tui sakrapee
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกต้นแบบในสถานประกอบการ (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี...
by tui sakrapee
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดศูนย์อาชีวศึกษา เวียดนาม ลาว ไทย และ ทำความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาในระดับ ปวส. เพื่อสร้างความพร้อมและเครือข่ายการทำงานก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นายเอกนิษฐ์ คลังแสง...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
อาชีวะจัดนิทรรศการ 9 เมืองอาชีพ หวังดึงเด็กเข้าเรียน ตอบโจทย์การมีงานทำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราจะผนึกกำลังกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงาน รวมพลัง สร้างคน สร้างงาน :...
by tui sakrapee
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดให้มีการแข่งขันทักษะนักเรียน นักศึกษา ด้านช่างเทคนิค ในโครงการT-TEP...
by tui sakrapee
ประกวดผลิตหนังโฆษณาสั้น.. อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ ขยายเวลาโครงการประกวดการผลิตภาพยนตร์โฆษณาสั้น อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี...
by tui sakrapee
สอศ.จัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของผู้ชนะการประกวดในระดับภาค 5 ภาค จำนวน 211 ผลงานมาแสดงสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ฝีมือเด็กอาชีวะ และหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
by tui sakrapee
เด็กอาชีวะชุมพร-ชลบุรี คว้าถ้วยพระราชทาน แข่งบัญชีม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดแข่งขันตอบปัญหาด้านบัญชี สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะการบัญชี...
by tui sakrapee
เด็กอาชีวะไทย บินป้องกันแชมป์เอเชีย Shell Eco Marathon Asia 2014 เชลล์ร่วมกับกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพส่งตัวแทนนักศึกษาไทยเข้าแข่งขัน Shell Eco Marathon Asia 2014...
by tui sakrapee
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) นำเสนอองค์ความรู้ 17 ประเภทกิจกรรม...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
TARO to school 2013วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจ.สุโขทัย วันที่ 22 มกราคม 2557 มาอาชีวะกันอีกหนึ่งโรงเรียน ซึ่งเป็นเซียนด้านงานฝีมือ พณิชยกรรม คหกรรม นั้นเลื่องลือ ล้วนสร้างชื่อให้อาชีวศึกษาสุโขทัย...
by TARO Toschool
TARO to school 2013 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยจ.สุโขทัย วันที่ 22 มกราคม 2557 น้องๆ สารพัดช่างสุโขทัย ล้วนตั้งใจฟังบรรยายทักษะ ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสาระ มุ่งมานะที่จะก้าวสู่อาเซียน อาชีวะก็สามารถสร้างชาติได้...
by TARO Toschool
สอศ.-วช.จัดโครงการส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวะ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)จับมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2557...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
TARO to school 2013 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งจ.ลำพูน วันที่ 20 มกราคม 2557 โรงเรียนที่สองในลำพูน มาร่วมกันเพิ่มพูนความรู้ นอกเหนือที่ได้จากคุณครู มาเตรียมตัวสู่อาเซียนกัน ความสามารถแห่งศตวรรษที่ 21...
by TARO Toschool
Page 1 of 2 1 2 Next