นักศึกษา ข่าวการศึกษา
รามคำแหงรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต้านภัยสิ่งเสพติด และร่วมออกกำลังกายเต้น ZUMBA แอโรบิค และบาสโลบ เพื่อเสริมสร้างให้มีสุขภาพที่ดี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562...
by NEWs_RU
บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ งดเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข มุ่งปฏิบัติตนรักษาศีล ลดปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากสุรา พร้อมสร้างค่านิยมที่ดี...
by NEWs_RU
มทร.ธัญบุรีร่วมกับ กกต.จังหวัดปทุมธานีรณรงค์การไปใข้สิทธิเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลธัญบุรี ร่วมกับ กกต.จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมรณรงค์การไปใข้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก่นักศึกษา ณ มทร.ธัญบุรี...
by tui sakrapee
วัยโจ๋ มทร.ธัญบุรี แสดงสปิริต ชวนคนไทยออกไปเลือกตั้ง เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภาคนรุ่นใหม่รั้วบัวสวรรค์ มทร.ธัญบุรี แสดงพลังความพร้อมและชวนคนไทยออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้...
by tui sakrapee
. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกับเว็บไซต์ Thai MOOC ทำคอร์สเรียนออนไลน์สอนการสร้างอินโฟกราฟิกเบื้องต้น (Basic Infographic) . Register ที่เว็บไซต์และกด Enroll เพื่อสมัครได้เลย หลังจากนั้นวิชาของท่านจะเข้าไปอยู่...
by Eduzones Pr News
มทร.ธัญบุรี จับมือเครือข่ายอาหาร จัดประชุม วิชาการนานาชาติFood Innovation and Smart Farm รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จชาย กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ วันที่ 15 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร...
by tui sakrapee
สถาบันกันตนาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2562คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตการผลิตภาพยนตร์ การผลิตแอนิเมชัน...
by Eduzones Pr News
ม.ราชมงคลพระนครดูงานศักยภาพสวนสุนันทา ต้นแบบบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยที่ดี วันที่ 14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร...
by tui sakrapee
บริหารธุรกิจ 'มทร.ธัญบุรี' เดินหน้า... หลักสูตร4ปี2ปริญญา พร้อมลุยธุรกิจระดับนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เดินหน้าจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เรียน 4 ปี ได้ปริญญาตรี 2 ใบ...
by tui sakrapee
ครุศาสตร์สวนสุนันทาผนึกกำลังโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ณ...
by tui sakrapee
คณบดีโลจิสติกส์สวนสุนันทาร่วมโครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฯ วันที่ 13 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดคอร์ส CMU Online English : English in Modern World ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย . มีบทเรียนแบ่งเป็นหัวข้อย่อย ๆ ที่น่าสนใจมากมาย เช่น Health and Fitness, Sports and...
by Eduzones Pr News
นางสาวประวีณ์ธิดา จารุนิล หรือน้ำเพชร คว้าปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้วยวัยเพียง 21 ปี โดยเริ่มเรียนปริญญาตรีในระบบ Pre-degree ตั้งแต่ ม.4 จบปริญญาตรี ตอนอายุ 18 ปี พร้อมความฝันเป็นผู้พิพากษา มหาบัณฑิตคนเก่ง...
by Eduzones Pr News
เคน ผู้มีความสามารถพูดได้ 5 ภาษา คือ อังกฤษ จีน ไทย เขมรและลาว วันนี้มาพูดคุยนายสุวรรณวาสนา พันธุ์ (Sovanveasna Phan) ชื่อเล่น เคน (Khentrz) เพิ่งกลับมาจากการไปฝึกงานที่ประเทศอินโดนีเซีย เคน...
by Eduzones Pr News
นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน...
by Eduzones Pr News
รุก Road Map เพื่อการพัฒนา ว.โลจิสติกส์ฯสวนสุนันทา ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Road Map...
by tui sakrapee
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 ในสาขาวิชาที่หลากหลาย ณ กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 อันดับแรกของสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 2 ทุน...
by Eduzones Pr News
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม - 15 เมษายน 2562 สอบถามเพิ่มเติมหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
by Eduzones Pr News
นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ QS World University Rankings เผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2019 โดยมหาวิทยาลัยของไทยมีอันดับลดลงทุกแห่ง ว่า...
by Eduzones Pr News
. The Iterative Innovation Process คือคอร์สเรียนจาก MIT (Massachusetts Institute of Technology) ที่มุ่งเน้นในการทำซ้ำกระบวนในการสร้างนวัตกรรม . ในคอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีคิด...
by Eduzones Pr News
มทร.ธัญบุรีจัดใหญ่ คหกรรมศาสตร์ร้อยเรียงวัฒนธรรม สู่นวัตกรรมชุมชน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช เป็นประธานเปิดโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย...
by tui sakrapee
เด็กสวนสุนันทา คว้า 2 รางวัลแข่งขัน Fusion Food Competition เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการแข่งขันการประกอบอาหารฟิวชั่น (Fusion Food...
by tui sakrapee
'รองอธิการบดีสวนสุนันทา' ยันไฟเขียวทุกพรรค เข้าแลกเปลี่ยนทรรศนะ-หวังพัฒนานักศึกษาเรียนรู้รอบด้าน รองอธิการบดีมรภ.สวนสุนันทายันมหาวิทยาลัยไม่มีการบังคับนักศึกษาเข้าฟังผู้สมัครพรรคการเมืองหาเสียง...
by tui sakrapee
มรภ.สวนสุนันทา แจงเปิดกว้างทุกพรรคการเมือง กรณีซ่อมหน่วยกิต ให้นักศึกษาฟังนโยบายหาเสียง ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า...
by tui sakrapee
มทร.ธัญบุรี คิดซอสผัดไทย ไร้เบาหวานปราศจากน้ำตาล โซเดียมต่ำ ผัดไทยเกิดขึ้นในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยดัดแปลงมาจากอาหารจีน คือ ก๋วยเตี๋ยว เพื่อให้คนไทยมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์จึงได้คิดค้นเมนูไทยคือผัดไทยขึ้นมา...
by tui sakrapee
2 น.ศ.สวนสุนันทารับรางวัลข่าวยอดเยี่ยม-ยอดนิยม สมาคมนักข่าวฯ พิราบน้อย-ริต้า-ปาติยะเสวี-TJA Cyber Reporter ประจำปี 61 เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)...
by tui sakrapee
ไม้เท้านำทาง นวัตกรรมต่อยอด 3 สถาบันช่วยผู้ป่วยทางสายตา ไม้เท้านำทาง(PMK: Disable Staff Navigator)สิ่งประดิษฐ์ช่วยผู้ป่วยทางสายตา ตรวจจับระยะ100ซม. ผลงานความร่วมมือ3สถาบัน นำโดย รศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม...
by tui sakrapee
สถาปัตย์สวนสุนันทากวาด 3 รางวัล งานสถาปนิกทักษิณ ไร้.เทียม.ทาน จ.กระบี่ เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต เปิดสอบออดิชั่นเข้าศึกษา ป.ตรี-โท ประจำปี 2562 วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการสอบคัดเลือกตรง...
by Eduzones Pr News
Page 1 of 262 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last