นักศึกษา ข่าวการศึกษา
นักศึกษานิเทศศาสตร์ วจก.สวนสุนันทา ชนะเลิศ ประกวดคลิปกรมประชาสัมพันธ์ นายอิติวิช เพ็ชรพรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ประกาศกำหนดวันจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...
by Eduzones Pr News
เดลต้า ส่งทีมนิสิตนักศึกษาจากจุฬาฯ ลาดกระบัง และพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมชิงชัยด้านอุตสาหกรรมอัตโนมัติในการแข่งขัน เดลต้า คัพกับตัวแทนเยาวชนจาก 5 ประเทศที่จีน ปลายเดือนนี้ กรุงเทพฯ 20 กรกฏาคม 2561 -...
by Eduzones Pr News
ดร.สาโรจน์ พรประภา อธิการบดี และ ดร.พุฒิธร จิรายุส รองอธิการบดีฝ่ายกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กร วิทยาลัยดุสิตธานี เข้าเยี่ยมคารวะท่านจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา...
by Eduzones Pr News
ศิษย์เก่าหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดแสดงนิทรรศการ ตุ้มโฮมศิลป์ โดยมี รองรองศาสตราจารย์บุญทัน เชษฐสุราษฎร์ อาจารย์ประจำภาควิชา ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์...
by Eduzones Pr News
การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก ๑๐๒ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก...
by Eduzones Pr News
ศิลปินเนเธอร์แลนด์ ลัดฟ้าสร้างงานศิลป์ มทร.ธัญบุรี 2 ศิลปินต่างชาติจากเนเธอร์แลนด์ สร้างสรรค์งานศิลปะ ร่วมกับอาจารย์-นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่หอศิลปกรรม มทร.ธัญบุรี ในโครงการศิลปินในพำนัก ผศ.อริยา...
by tui sakrapee
4 องค์กรยักษ์ใหญ่จับมือสวนสุนันทา ขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุค 4.0 19 ก.ค.61 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...
by tui sakrapee
นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา คว้ารองชนะเลิศอันดับ 3 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่าการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 นี้...
by tui sakrapee
โลจิสติกส์ฯ สวนสุนันทาปลุกจิตสำนึกขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
ม.มหาสารคาม จับมือ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด ทำหลักสูตรเรียนสอนร่วมกันตอบโจทย์ Thailand 4.0 ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...
by Eduzones Pr News
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สำหรับผู้ที่ทำงานและต้องการศึกษาต่อ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี (วท.บ เทคนิคการแพทย์) เรียนวันเสาร์...
by Eduzones Pr News
นศ.ฟิสิกส์อุตสาหกรรมฯมจพ.สร้างเครื่องนับเม็ดยา ช่วยสถานพยาบาลประหยัดงบ - แก้ขาดบุคลากร ผลงานวิจัย เรื่อง เครื่องนับเม็ดยาแบบหลายช่อง ผลงานของนางสาวสุกัญญา ต้นโนนยาง นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์...
by tui sakrapee
เทนนิสศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากรอนาคตใสผู้บริหารลั่นพร้อมดันสู่ความสำเร็จ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานงานผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ พบ...
by tui sakrapee
คณบดีโลจิสติกส์ฯ สวนสุนันทานำคณะ สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อประโยชน์ต่อสังคม-สิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน...
by tui sakrapee
อธิการบดีย้ำสวนสุนันทาศูนย์ระนองวิชาการต้องโดดเด่น-หนุนความต้องการพื้นที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดระนอง...
by tui sakrapee
จุฬาฯจัดประชุมทางวิชาการ มณีปัญญา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ" ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย และหน่วยปฏิบัติการวิจัยไทยวิทรรศน์ จัดการประชุมทางวิชาการ มณีปัญญา...
by tui sakrapee
ม.หอการค้าไทยจับมือกสิกรไทย ก้าวล้ำสู่ Digital Hybrid University เต็มรูปแบบ 10 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 24 ชั้น 18 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจับมือธนาคารกสิกรไทย...
by tui sakrapee
หนุนมทร.-มรภ.ออกนอกระบบแต่ต้องดูความพร้อมแต่ละแห่ง ตามที่ นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ได้มีแนวคิดที่จะให้มีการผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั่วประเทศ...
by tui sakrapee
คณะวิทยาศาสตร์ สวนสุนันทามอบทุนนักศึกษาไปฝึกอบรมที่รัสเซีย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
by tui sakrapee
ประจิน ชม ธัญบุรี สร้างคน-นวัตกรรม ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการเป็นประธานงานวิชาการประจำปี 2561 นวัตกรรมสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี...
by tui sakrapee
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงแรงงานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...
by Eduzones Pr News
ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์จีอีสวนสุนันทารุกผลิตสื่อการเรียนการสอน จีอีสวนสุนันทาเชิงรุกด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน ยันเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 10-12 กรกฏาคม 2561...
by tui sakrapee
มบส. เดินหน้าอัพเกรดราชภัฎ 4.0 จัดทัพนักศึกษาและคณาจารย์กว่า 300 ชีวิตสู่ 11 มหาวิทยาลัยต่างแดนใน 9 ประเทศ เป็นเวลากว่าทศวรรษแล้ว ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) บุกเบิกโครงการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร...
by Eduzones Pr News
กรุงเทพ 6 กรกฎาคม 2561: สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยประกาศผลรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความ "Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018" โดยมี ฯพณฯ ดาโต๊ะ โจจี้ ซามูเอ็ล เอ็ม ซี ซามูเอ็ล...
by Eduzones Pr News
แฝดยอดนักหวดจากรั้วศึกษาศาสตร์ม.ศิลปากร ติดธงลุยศึกบีช เทนนิส เวิลด์ ทีม 2018ที่รัสเซีย สองสาวแฝดยอดนักหวดลูกสักหลาด "นภาวี - ฉัตรมณี จันทร์เขียว" จากรั้วคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร โชว์ฟอร์มสุดเฉียบ กวาดชัย 3 แมทช์รวด...
by tui sakrapee
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ...
by Eduzones Pr News
งานวิจัย การปรับปรุงพันธุ์ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมรังสีเหลืองพันธุ์ใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาน วิไล อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ร่วมวิจัยอีก 4 คน ได้แก่ ผศ. ดร. จุฑาพร...
by Eduzones Pr News
นศ.สวนสุนันทารับโล่เกียรติคุณระดับดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด นายธีรพงศ์ สุขชุม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
เด็กนิติศาสตร์สวนสุนันทาคว้า 2 รางวัลงานวิจัยประเภท ดีเด่น นักศึกษานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้า 2 รางวัลงานวิจัยประเภท ดีเด่น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์...
by tui sakrapee
Page 1 of 245 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last