หัวใจสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมบริการ คือ Communication

ลบ แก้ไข

หากถามว่า ปัจจัยที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความสำเร็จ 3 ข้อคืออะไร ?

คำตอบคือ


1.สื่อสาร


2.สื่อสาร


3.สื่อสาร.....

การสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในการสร้างวัฒนธรรมบริการ

การสื่อสารเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานทุกคนทราบถึงรูปแบบ แนวทาง วิธีการ ในการนำไปทำหน้าที่ปฏิบัติงานจริง

ในบางองค์กรมีการลงทุนในการสร้าง วัฒนธรรมขององค์กร กำหนดค่านิยมองค์กร ด้วยค่าใช้จ่ายที่สูง ด้วยการ ว่าจ้างที่ปรึกษาเข้ามาวางแผนให้แต่เมื่อได้วัฒนธรรมและค่านิยมองค์ที่เป็น ของตนเองแล้วนั้น ก็เป็นการจบงานของที่ปรึกษาและโครงการนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ มิได้มีการสื่อสารต่อ ผลที่ตามมาก็คือ ไม่มีใครแม้แต่ผู้เดียวทราบว่า วัฒนธรรม ค่านิยมและพฤติกรรมขององค์กรเราเป็นอย่างไร จึงเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า

สิ่งที่ควรอยู่ในโครงการไม่ว่าจะเป็น การดำเนินงานโดยผ่านที่ปรึกษาหรือดำเนินการขึ้นเองภายใน ก็คือ การวางแผนการสื่อสารอย่างถูกต้องเป็นระบบ  มีการกำหนดกิจกรรมและรูปแบบการสื่อสารอย่างชัดเจน เห็นผล ในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งปีว่า องค์กรจะดำเนินการสื่อสารเป็นอย่างไร

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ในการส่งเสริมวัฒนธรรมบริการ อาทิ

 

• เสียงของลูกค้า (Voice of Customers) เป็นการนำเอาข้อมูลเสียงจากลูกค้ามาใช้ในการสร้างแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจและการปรับปรุงระบบงานให้แก่พนักงานทุกคนได้

 

• Magazine เป็นการจัดทำแมกกาซีนที่มีเนื้อหาสาระที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมบริการขององค์กร โดยมีเนื้อหาในเรื่องของ องค์ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมบริการ กรณีศึกษา สถานการณ์ตัวอย่าง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ข้อมูลผู้บริหารที่จะเล่าสู่ถึงพนักงานและสามารถนำเอาบุคคลต้นแบบ (Role Model) มาขึ้นเป็นหน้าปกในแต่ละเดือน

 

• Intranet/E-mail  องค์กรที่พนักงานส่วนใหญ่สามารถเข้าถึง e-mail, internet,
intranet ได้โดยง่าย ก็ควรมีการสื่อสารส่งข่าว ข้อความ ภาพ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของวัฒนธรรมบริการให้พนักงานได้รับทราบและติดตาม อยู่เสมอ


อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

 loading...


โดย IMPRESSION ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 พ.ค. 55 10:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,401 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,401 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง