เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo Imprezion
Imprezion
  • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
  • จำนวนเรื่อง : 3 เรื่อง
  • ผู้ชม : 35,580 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 2 คน
  • ระดับ : เงิน

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนรับตรง โควต้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลบ แก้ไข


โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เข้าศึกษาด้วยระบบรับตรง โควตา
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักการและเหตุผล
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำหรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ )จากโรงเรียนมัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วยระบบรับตรงโควตา ให้ได้เข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โอกาสนักเรียนที่มีผลการเรียนในเกณฑ์ดีและสม่ำเสมอ ได้เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ)
2. เพื่อให้นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีคุณภาพในเกณฑ์มาตรฐาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความตั้งใจจริงที่จะเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนดำเนินการ
1 – 30 กันยายน 2552 ส่งเอกสารประกาศรับสมัคร
1 - 30 ตุลาคม 2552 รับสมัคร
13 พฤศจิกายน 2552 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
20 พฤศจิกายน 2552 สอบสัมภาษณ์
27 พฤศจิกายน 2552 ประกาศผล

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จะต้องเป็นนักเรียนภาคการเรียนสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. จะต้องมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 4 ภาคการเรียนสุดท้ายของมัธยมตอนปลาย และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีค่าระดับคะแนน 3.00 ขึ้นไป
3. จะต้องมีคะแนนสอบวิชา GAT 85, PAT 71, PAT 72, และ PAT 73
ค่าน้ำหนักคะแนน GPAX 10%
GAT 85 15%
PAT 71 25%
PAT 72 20%,
PAT 73 30%

วิธีการสมัคร
1.สมัครผ่านทาง www. admission.kmutnb.ac.th
2.นักศึกษาสามารถเลือกได้ 2 สาขาวิชา
3. ค่าสมัครสอบ 500 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท

เอกสารที่ต้องนำมาวันสอบสัมภาษณ์
1.ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
2.บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา
3. สำเนาใบระเบียนการศึกษา (รบ.)
4.ใบผลคะแนนวิชา GAT 85, PAT 71, PAT 72, และ PAT 73

จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน - อวกาศ (MAE) จำนวน 20 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) จำนวน 60 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Cpr.E) จำนวน 30 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Cpr.E) มจพ.ปราจีนบุรี จำนวน 20 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (PE) จำนวน 20 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E) จำนวน 5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E) สองภาษา จำนวน 5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (CE) จำนวน 20 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) จำนวน 20 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE) จำนวน 10 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (MATE) จำนวน 15 คน

การสอบคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์จะคัดเลือกนักศึกษาทดสอบความถนัด และสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ
รายละเอียดโครงการดังกล่าว ติดต่อที่งานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทร 02 9132500 ต่อ 8110 หรือ โทรสาร 02 5874843
http://www.admission.kmutnb.ac.th/data-rubquata53-foe.htm
 โดย Imprezion ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 ต.ค. 52 02:14 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 17,242 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 17,242 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์