คุณลักษณะทีดีของครู
คุณลักษณะทีดีของครู
คุณลักษณะทีดีของครู


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

@@ หลักสูตรอบรมครู อาจารย์ นักการศึกษา >> การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning)  การสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 คลิกที่นี่

@@ หลักสูตร ค้นหาตัวเอง และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็ก 7 ขวบขึ้นไป
 
คุณลักษณะทีดีของครู

ข้อมูลหลักสูตร >> คลิกที่นี่
โดย mooBo
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์หน้านี้