วิศวกรรมโลหการและวัสดุ

ลบ แก้ไข

วิศวกรรมโลหการและวัสดุ เรียนอะไรบ้าง

ปีแรก นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ปีที่ ๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ทุกคนเรียนเหมือนกันหมด โดยเรียนวิชาพื้นฐานได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส เขียนแบบวิศวกรรม ความรู้พื้นฐานกระบวนการผลิต วัสดุในงานวิศวกรรม ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม ตลอดจนวิชา ภาษาอังกฤษ

เมื่อเข้าภาควิชาวิศวกรรมโลหการในชั้นปีที่ ๒ มีจะวิชาพื้นฐานสองชุดที่รออยู่ คือ

 • หลักการวัสดุวิศวกรรม มีสองวิชาคือ หลักการฯ ๑ กับ ๒ และมี lab ควบด้วยทุกวิชา ในวิชานี้ก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการทำความเข้าใจกับคำว่า “วิศวกรโลหการและวัสดุ” เลยทีเดียว เพราะพวกเราจะเป็นผู้ที่จะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า โลหะและวัสดุต่าง ๆ มีคุณสมบัติอย่างไร และอะไรบ้างที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคุณสมบัติเหล่านั้น และเราสามารถปรับปรุงคุณสมบัติเหล่านั้นได้อย่างไร ในวิชานี้ก็จะรวมทั้งพื้นฐานของการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะด้วย
 • วิชาสาย เทอร์โมไดนามิกส์โลหการและการถลุงโลหะ เริ่มตั้งแต่ เทอร์โมไดนามิกส์วัสดุ ซึ่งเป็นคนละแนวทางกับเทอร์โมฯของภาคเครื่องกล สำหรับเทอร์โมฯวัสดุนี้ พูดถึงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถลุงโลหะและการอธิบายปรากฏการณ์สำคัญในทางวัสดุเท่านั้น วิชาต่อไปคือ ปรากฏการณ์ขนส่งในกระบวนการวัสดุ ซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับการคำนวณสมดุลของมวลสารที่เข้าเกี่ยวข้องในกระบวนการทางโลหกรรม, สมดุลของพลังงาน และถ่ายเทความร้อนและการไหลของของไหล ฟังดูก็ท่าทางจะมันส์ส์ส์ แล้ว เพราะรวมหลายวิชา เช่น เทอร์โมไดนามิกส์, ทรานสปอร์ตฟินอมินา (ที่เคยเรียนแวบ ๆ ในวิชาฟิสิกส์หนึ่งตอนปีหนึ่ง) มาเรียนในแบบฉบับกระทัดรัด เหมาะกับชาวโลหการเป็นอย่างยิ่ง
การเรียนในปีสองก็คงผ่านไปด้วยการอัดแน่นวิชาพื้นฐาน หากนิสิตไม่สนใจวิชาภาคที่เรียนในปีสองแล้ว จะค่อนข้างลำบากมากเวลาเรียนในวิชาอื่น ๆ ต่อในปีสามและปีสี่ เพราะวิชาในชั้นปีหลัง ๆ จะเป็นการประยุกต์ใช้งานมากกว่าที่จะมานั่งย้อนเรียนทฤษฎีกันอีก ถ้าหากพื้นฐานวิชาหลักการวัสดุวิศวกรรม (ที่พวกเราเรียกว่า พรินแเมท - Prin Mat) ไม่แน่น จะทำให้ต้องมานั่งท่องนั่งจำหลักการอะไรใหม่ ๆ ในวิชาประยุกต์กันอีก ทั้ง ๆ ที่ถ้าแม่นวิชาพรินแมทแล้ว เราก็จะใช้ความเข้าใจจับหลักการต่าง ๆ เหล่านั้นได้ทันที แล้วจะเริ่มรู้สึกว่า วิชาที่เรียนนั้น สนุก แต่ถ้าพื้นฐานไม่แน่น ก็สนุกไม่ออก แต่ก็ยังคงไม่สายเกินไป หากจะทำงานหนักสักหน่อย

วิชาในชั้นปีสาม ก็มีพวกวิชาประยุกต์อย่างที่กล่าวไป โดยจะเริ่มจริงจังตอนเทอมสอง เพราะเทอมแรก จะปล่อยให้พวกเราไปผจญโลกภายนอกตัดเกรดแข่งกับเพื่อน ๆ และพี่ ๆ น้อง ๆ ภาคอื่น ในวิชา การจัดการทางวิศวกรรม (Engineering Management) กับการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) สำหรับวิชาภาคในปีที่สามนี้ก็ได้แก่

 • เคมีของวัสดุวิศวกรรม ซึ่งคือวิชาว่าด้วยพื้นฐานและหลักการของการถลุงโลหะต่าง ๆ นั่นเอง จบจากซีรี่ส์นี้ ใครสนใจ ก็ยังไปเรียนวิชา โลหการเคมี 2 พร้อม Lab เป็นวิชาบังคับเลือก (Approved Elective) ก็ยังได้
 • การวิเคราะห์คุณลักษณะของวัสดุ เรียนรู้หลักการและการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ ทางด้านโลหการและวัสดุศาสตร์ การทดสอบวัสดุแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการทดสอบแบบไม่ทำลาย
 • วัสดุโลหะ เรียนเกี่ยวกับโลหะทั้งหมดที่ใช้ในงานวิศวกรรม ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ไทเทเนียม นิกเกิล ฯลฯ
 • วัสดุเซรามิก เรียนเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของวัสดุเซรามิก ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สมบัติ การผลิต และการประยุกต์ใช้งานทางด้านวิศวกรรม
 • วัสดุพอลิเมอร์ เรียนเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของวัสดุพอลิเมอร์ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สมบัติ การผลิต และการประยุกต์ใช้งานทางด้านวิศวกรรม
   ปีสี่ ปีสุดท้าย เหลือวิชาขั้นสุดยอดไว้รอพวกเรา วิชาในปีนี้ก็จะเป็นวิชาภาคเป็นส่วนใหญ่ เข้าภาคกันแทบทุกวัน (เพราะต้องทำโปรเจกด้วย)
  • พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุเรียนปรากฏการณ์ด้านกลศาสตร์ต่อเนื่อง (Continuum Mechanics) อย่างละเอียดลึกซึ้ง ทำไมโลหะถึงแข็งขึ้นหลังผ่านการขึ้นรูปเย็น โลหะจะแปรรูปถาวรเมื่อไร จะแตกหักเมื่อไร ความคืบ-ความล้า จริง ๆ แล้วเป็นอย่างไร อันตรายแค่ไหน จะควบคุมหรือหลีกเลี่ยงอย่างไร ฯลฯ หาคำตอบได้ในวิชานี้
  • กรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะ แยกเป็นสามวิชา คือ กระบวนการทางวัสดุ 1, 2 และวิชาปฏิบัติการ กล่าวถึงกรรมวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะอย่างละเอียดทั้งหมด เริ่มจากด้วยวิธีหล่อโลหะ, จนกระทั่งถึงวิธีทางกล รีดร้อน รีดเย็น อัด ขึ้นรูปโลหะแผ่น ดึงลวด ฯลฯ แน่นอน ต้องอ้างอิงอาศัยความรู้ในวิชา "หลักการวัสดุวิศวกรรม" และ "พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ" ในวิชานี้ด้วย
    ในปีสุดท้าย ก็แน่นอนว่ามีการทำ โครงงานทางวิศวกรรม หรือ Senior Project สำหรับภาคโลหการ ได้ให้ความสำคัญกับโครงงานทางวิศวกรรมมาก มีการประกาศรายชื่อหัวข้อตั้งแต่ก่อนเปิดเทอม เมื่อให้นิสิตปีสี่ได้มาเลือกว่าจะทำหัวข้อไหน แล้วก็จะได้ทราบว่าต้องไปติดต่อกับอาจารย์คนใด หัวข้อที่มี ก็มักจะมีเกินจำนวนกลุ่มของนิสิตปีสี่ในรุ่นนั้น ๆ เพื่อให้มีอิสระในการเลือกพอสมควร หรือนิสิตจะคิดโปรเจคเองแล้วไปคุยกับอาจารย์เลยก็ได้ ว่าอาจารย์ท่านใดรับปรึกษาเรื่องที่นิสิตอยากทำได้บ้าง รวมทั้งกรณีที่มีหัวข้อปัญหาหรือมีโปรเจกต่อเนื่องจากตอนฝึกงาน (ภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่สาม) ก็นำมาทำเป็นซีเนียร์โปรเจกนี้ได้

    นอกจากวิชาบังคับทั้งหมดที่กล่าวมา ก็ยังมีวิชาบังคับเลือก หรือ Approved Electives อีก ซึ่งก็คือ วิชาภาค (รหัสวิชาขึ้นด้วย 2109) ทุกวิชา นับเป็นวิชาบังคับเลือกได้หมด สามารถเริ่มทยอยเรียน โดยเลือกได้ตามที่นิสิตอยากเรียน ตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นปีที่สาม

    วิชาบังคับเลือก... หรือวิชาภาคที่ไม่ใช่วิชาบังคับตามหลักสูตร ก็ได้แก่ (ไม่ต้องลงทุกวิชา นิสิตเลือกลงเรียนตามความสนใจ)

    • การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
    • วิศวกรรมพื้นผิว
    • วิศวกรรมการต่อวัสดุ (งานเชื่อมโลหะนั่นเอง)
    • วิศวกรรมการกัดกร่อน
    • การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรวัสดุ
    • เทคโนโลยีเกี่ยวกับโลหะอะลูมิเนียม
    • การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
    • วัสดุผสม
    • การแข็งตัวของโลหะหล่อ
    • กรรมวิธีโลหะผง
    • ฯลฯ
   •      โดย UDS Intania92 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
    วันที่ 5 ส.ค. 51 11:46 น.
    เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 16,669 ครั้ง


    ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 16,669 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

    ลบ แจ้งลบ
    โดย Wan LopGear
    IP : 183.89.44.***
    แล้วถ้าจบ ปวส.ช่างกลโรงงานจะต่อวิศวกรรมโลกะได้ไหม

    แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่    คำฮิต

    โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

    คำค้นหา

    สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์