วิศวกรรมเคมี

ลบ แก้ไข

อันนี้เป็นข้อมูลที่ดึงมาจากเว็บลาดกระบัง อ่านตามเนื้อหาแล้วก็เหมือนกับที่จุฬานั่นล่ะครับ

วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) เกี่ยวกับอะไร? 
วิศวกรรมเคมีเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่นำความรู้ด้านฟิสิกส์และเคมีมาใช้ในการผลิตสารเคมีในระดับอุตสาหกรรม ความรู้ด้านฟิสิกส์ที่นำมาประยุกต์ เช่น กลศาสตร์โดยเฉพาะกลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์การแลกเปลี่ยนความร้อน (heat transfer) และการแลกเปลี่ยนมวลสาร (mass transfer) ส่วนด้านเคมี เช่น จลศาสตร์ของปฏิกริยาเคมี (kinetic of reaction)ซึ่งจริงๆแล้วจะมีสัดส่วนของฟิสิกส์มากกว่ามากกว่าเคมีเสียอีก ดังนั้นน้องๆที่บอกว่าไม่ชอบเคมีแล้วกลัวว่าจะเรียนไม่ได้ก็ไม่ต้องห่วงครับ ตัวผมเองก็ไม่ค่อยชอบ pure chemistry เท่าไหร่แต่กลับชอบวิศวกรรมเคมีครับ หลังจากเรียนวิชาพื้นฐานพวกนั้นแล้ว ก็เรียนรู้การออกแบบอุปกรณ์ต่างที่นำความรู้พวกนั้นมาประยุกต์ เช่นการเลือกใช้ปั๊ม การเลือกท่อ (พวกนี้จะคล้ายกับวิศวกรรมเครื่องกล) การออกแบบหอกลั่นเบื้องต้น การออกแบบreactor (ศัพท์จริงๆแปลว่าเครื่องปฏิกรณ์หรือเตาปฏิกรณ์ แต่คนทั่วไปมักนึกถึงเตาปฏิกรณ์ปรมาณู -ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า reactor เหมือนกัน) เป็นต้น เมื่อได้อุปกรณ์แต่ละตัวแล้วก็นำมาจัดสร้างเป็นกระบวนการผลิตแล้วประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนด้วยวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นครับ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องเรียนในระดับปริญญาตรีครับ ส่วนปริญญาโทหรือเอก ก็จะเจาะเกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้ในการแก้ปัญญาต่างๆ หรือพัฒนาสมมติฐานใหม่ๆ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
จบวิศวกรรมเคมีแล้วทำงานอะไร?? 
เราสามารถแบ่งโรงงานอุตสาหกรรมได้คร่าวๆ 2 แบบ คือ แบบ line ผลิต (assembly line หรือ manufacturingline) เช่นพวกโรงงานประกอบรถยนต์ อีกแบบหนึ่งคือแบบกระบวนการผลิต (process industry) เช่นโรงงานปูนซิเมนต์ โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานสบู่ ผงซักฟอก โรงงานเคมี โรงกลั่นน้ำมัน เป็นต้นซึ่งวิศวกรรมเคมีจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแบบหลังมากกว่า และพื้นฐานความคิดที่มองระบบเป็นกระบวนการ(process) ทำให้สามารถเข้าใจกระบวนการผลิตเหล่านี้ได้ง่าย ดังนั้นงานที่วิศวกรเคมีเข้าไปเกี่ยวข้องจะเป็นกระบวนการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ดังตัวอย่างในย่อหน้าก่อน
แต่ถ้าสรุปเป็นลักษณะของงานจะได้ดังนี้ 

(1) งานในกระบวนการผลิต เช่น วิศวกรผลิต (Production engineerหรือprocessengineer)
ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ดูแล และปรับปรุง แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต หรืออาจเรียกว่าเป็นงานด้าน operationเช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติโรงงานสารเคมีต่างๆซึ่งโรงงานเหล่านี้เป็นอุตสาหกรรมหนักจึงมักตั้งอยู่ในต่างจังหวัดซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้บัณฑิตจำนวนหนึ่งไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้ตัวอย่างบริษัทที่มีวิศวกรที่ทำหน้าที่นี้ เช่น เคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย
(กลุ่มบริษัทปิโตรเคมีของเครือซิเมนต์ไทย) บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ (NPC) บริษัท ไทยออลย์ บริษัทเอสโซ่ บริษัท ลีเวอร์บราเธอร์ (อันนี้โรงงานอยู่ใน กทม.) เป็นต้น 

(2) งานโครงการ ได้แก่ วิศวกรโครงการ (Project engineer)
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงงานในลักษณะที่เป็นกระบวนการผลิตรวมไปถึงงานเตรียมความพร้อมของโรงงานก่อนเริ่มการผลิตจริง (Commissioning)ซึ่งควรจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน operation มาด้วย งานโครงการนี้อาจรวมไปถึงการบริหารโครงการด้วยและจะต้องประสานกับวิศวกรสาขาอื่นๆ เช่น โยธา เครื่องกล ไฟฟ้า เครื่องมือวัดซึ่งเป็นสาขาหลักๆที่จะเป็นในการสร้างโรงงานที่เป็นกระบวนการผลิต บริษัทที่จะมีวิศวกรเหล่านี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ พวกที่เป็นบริษัทเจ้าของโรงงาน (เรียกว่า Owner) กับพวกที่เป็นผู้รับเหมา (Contractor)ซึ่งพวกเจ้าของโรงงานก็เป็นบริษัทเดียวกับในข้อ 1 ครับ วิศวกรของ Owner นี้ก็จะเป็นการควบคุมให้Contractor ทำงานตามที่เรากำหนดไว้ ตรวจสอบ และรับงาน โดยทำงานร่วมกับ Contractor ทั้งในช่วงออกแบบช่วงจัดซื้อเครื่องจักร ช่วงก่อสร้าง และช่วงรับงาน ส่วนบริษัทที่เป็น Contractor ก็จะมีทั้งรายใหญ่รายเล็ก ในกรณีของContractorรายใหญ่ๆ จะเป็นบริษัทต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีส่งเจ้าหน้าที่มาทำงานที่เมืองไทยเป็นครั้งคราว ไม่ได้มี engineering officeประจำที่นี่ ดังนั้นใครอยากทำงานกับพวกนี้คงต้องสมัครไปทำต่างประเทศแต่รับรองว่าได้ใช้ความรู้มาออกแบบเครื่องจักรอย่างสนุกสนานส่วนที่อยู่ในเมืองไทยจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรือาจเป็นบริษัทลูกของพวกบริษัทยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศแต่บริษัทเหล่านี้มักไม่สามารถออกแบบกระบวนการได้ มักเป็นเพียงผู้ก่อสร้างเสียส่วนใหญ่ 

(3) งานวางแผน พัฒนาธุรกิจ (planning, business development)
ในบริษัทใหญ่ๆจะมีหน่วยงานวางแผนเพื่อวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับการขายและ inventoryและอาจมีหน่วยงานพัฒนาธุรกิจเพื่อกำหนดทิศทางในการขยายกิจการหรือนโยบายขององค์กรซึ่งมักต้องใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการตลาดเข้ามาร่วมด้วย 

(4) งานขาย งานตลาด งานบริการเทคนิค (sales, marketing, technical service) งานเหล่านี้จะเกี่ยวกับcommercial มากกว่า technical (ยกเว้นบริการเทคนิค) ซึ่งบริษัทที่จะเกี่ยวข้องมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ขายผลิตภัณฑ์เคมี และ กลุ่มที่ขายอุปกรณ์สำหรับโรงงาน 

(5) งานวิจัย อาจารย์ ชื่อก็บอกอยู่แล้ว 

(6) งานอื่นๆ เช่น งานสินเชื่อของธนาคารต่างๆ ในการให้สินเชื่อแก่โรงงาน งาบริษัทการเงิน
-------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้หญิงเรียนได้ไหม?? 
แน่นอนว่าต้องเรียนได้อยู่แล้วครับ ในรุ่นผมมีผู้หญิงประมาณ 15-20%ซึ่งก็ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับภาควิชาอื่นๆ และโดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงจะเรียนได้ดีกว่าผู้ชายด้วย(ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในสถานศึกษาหลายๆแห่ง) ทีนี้เมื่อจบมาแล้ว งานที่ผู้หญิงทำก็เหมือนกับผู้ชายครับเพียงแต่หน้าที่อาจสมบุกสมบันน้อยกว่า เช่น ถ้าเป็นวิศวกรผลิตก็อาจอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ต้องทำงานเป็นกะเนื่องจากอาจไม่สะดวกที่จะทำงานในกะดึกที่มีพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้ชายหรือถ้าเป็นวิศวกรโครงการก็ทำหน้าที่ด้านการออกแบบหรือวางแผนมากกว่าจะต้องลงไปอยู่หน้างาน เป็นต้นส่วนงานจำพวก sales งานวิจัย ฯลฯ แน่นอนว่าไม่มีปัญหาครับ 
--------------------------------------------------------------------------------
หางานยากหรือไม่? 
ก่อนหน้าพิษเศรษฐกิจ ธุรกิจด้านปิโตรเคมีของไทยเฟื่องฟูมาก วิศวกรเคมี ทั้งผู้ที่จบวิศวกรรมเคมีโดยตรงหรือวท.บ. เคมีเทคนิค เป็นที่ต้องการอย่างมาก แต่พอเศรษฐกิจทรุดตัวการจ้างงานในธุรกิจนี้ก็ชะลอลงหมดโครงการก่อสร้างที่ก่อนหน้านี้ผุดขึ้นอย่างกับดอกเห็ดก็หยุดลงเกือบทั้งหมด จนมาในช่วงสองปีที่ผ่านมาบริษัทต่างๆเริ่มหันกลับมารับพนักงานใหม่กันอีกครั้งอาจคาดการณ์ว่าเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวจะได้มีขุมกำลังเพื่อแซงหน้าคู่แข่งได้ก่อนก็เป็นได้ ดังนั้นถ้าถามว่าขณะนี้การจ้างงานเป็นอย่างไร คงตอบว่ามีบ้าง แต่ย่อมเทียบไม่ได้กับช่วงก่อนเศรษฐกิจทรุดตัวส่งผลให้เกณฑ์ที่บริษัทต่างๆจะรับพนักงานเข้าทำงานก็จะยากขึ้นเพื่อแย่งตัวบุคลากรที่ดีที่สุดมาไว้ในองค์กรของตนฉะนั้นเราก็ควรจะสร้างตัวเองให้มีคุณภาพก่อนเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้เลือก มิใช่ผู้ถูกเลือก
 loading...


โดย UDS Intania92 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 มี.ค. 55 20:14 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 15,685 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 15,685 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง