นักเรียนอินเตอร์เฮ ธรรมศาสตร์ให้ 40 ทุนเรียนฟรี

ลบ แก้ไข

นักเรียนอินเตอร์เฮ ธรรมศาสตร์ให้ 40 ทุนเรียนฟรี

นักเรียนอินเตอร์เฮ ธรรมศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศให้ทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติในชื่อ Graduate Scholarship Program for Excellent Foreign Students (EFS) in Thailand, 2014 เพื่อเรียนปริญญาโท และเอก โดยผู้สมัครต้องมีการศึกษาที่ยอดเยี่ยม เปิดรับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 2014
          
ทุนระดับ Master ที่ มธ.ใช้เวลา 2 ปี และ PhD ใช้เวลา 3 ปี โดยศึกษาที่ Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT)ประเทศไทย สาขาที่เปิดรับประกอบไปด้วย Biochemical Engineering/Biochemistry, Chemical Engineering/ Chemistry, Industrial Engineering, Civil Engineering , Information Technology, Computer Engineering/Science, Logistics and Supply Chain Systems Engineering, Electronics and Communication Engineering , Management Technology, Energy Technology/ Management, Materials Engineering/ Science/Technology, Engineering Management, Mechanical Engineering, Environmental Engineering/Science/ Technology/Management
            
ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนที่ผ่านมาระดับดีเยี่ยม เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.00 ไม่มี“F”, “U”,หรือ “W”  แล้ว อาจต้องอยู่ในกลุ่ม ท็อป 20 ของห้องเรียนด้วย โดยมหาวิทยาลัยมีเงินเดือนให้เดือนละ 10,000 บาท(ค่าครองชีพ+ที่พัก) และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(ไม่เกิน 2 หมื่น) ประกันสุขภาพ และอื่น ๆ
             
เงื่อนไขอื่น ๆ ของผู้สมัคร

-ระหว่างศึกษาผู้ได้รับทุนต้องทำผลงานวิทยานิพนธ์อยู่ในระดับที่ก้าวหน้าตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และรายงานผลทุกภาคการศึกษา
- ในแต่ละภาคการศึกษาต้องช่วยงานสถาบัน 30 ชั่วโมง ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และห้องปฎิบัติการ
-เป็นผู้ไม่มีสัณชาติไทย
-ไม่เป็นผู้ได้ทุนอื่นในเวลาเดียวกัน
          
ผู้สนใจส่งหลักฐานสมัครทางไปรษณีย์หรืออีเมล์ ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2014
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> คลิกที่นี่
 
 loading...


โดย mr.sk@inter ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 ม.ค. 57 07:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 13,552 ครั้ง

แชร์หน้านี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง