หนุ่มสาว39ล้านคนไม่เรียนไม่ทำงาน

ลบ แก้ไข

หนุ่มสาว39ล้านคนไม่เรียน
โลกมีอะไรแปลก ๆ จากการเปิดเผยข้อมูลโดย OECD Skills Outlook 2015 พบว่ามีประชากรโลกจากชาติต่าง ๆ ในวัยระหว่าง 16-29 ปี ไม่ได้รับการจ้างงาน ไม่ได้เรียนและฝึกวิชาชีพอะไรเลย เป็นการเสียประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการทำงานไปเปล่า ๆ
               OECD องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(Organisation for Economic Co-operation and Development) ซึ่งมีสมาชิกและข้อตกลงกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมกว่าร้อยประเทศ ได้เผยแพร่ข้อมูลลงสื่อตีพิมพ์ในชื่อ OECD Skills Outlook 2015 เผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับการสำรวจด้านแรงงานที่พลาดโอกาสในการทำงาน การศึกษา และการฝึกอบรมที่ถือเป็นการเสียโอกาสที่ไม่ควรจะเป็นไปเปล่า ๆ โดยปัญหานี้กระจายอยู่ในหลายประเทศ โดยมากเป็นพิเศษในประเทศแถบยุโรปตอนใต้ โดยพบว่าสถิติในปี 2013 มีประชากรโลกรวม 39 ล้านคน ที่อายุระหว่าง 16-29 ปี ตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่า NEET หรือ Neither employed nor in Education or Training(ไม่ได้เรียน ฝึกทักษะวิชาชีพ หรือได้รับเข้าทำงาน) ยิ่งกว่านั้นช่วงก่อนวิกฤษเศรษฐกิจปี 2008 จำนวนยิ่งมากกว่า 39 ล้านไปอีก 5 ล้านทีเดียว
            ในปี 2014 ที่เพิ่งผ่านมา ก็แสดงให้เห็นน้อยมากถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น บริเวณที่มีปัญหาเด่นชัดคือชาติต่าง ๆ ในยุโรปตอนใต้ เช่น กรีซ กับ สเปน ที่ในปี 2013 มีคนหนุ่มสาวในวัยดังกล่าวมากกว่า 25% ที่ตกอยู่ในสภาวะNEET
            จากข้อมูลยิ่งสร้างความวิตกมากขึ้นเมื่อพบว่า โดยภาพรวมมีถึงประมาณ 20 ล้านคน(จาก 39ล้าน)ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา อีกทั้งไม่เคยคิดจะหางานทำ เรียกว่าหลุดออกจากวงโคจรของระบบตลาดแรงงาน ระบบสังคม และการศึกษาของประเทศไปโดยสิ้นเชิง ผลเสียย่อมตกกับประเทศต่าง ๆ ที่เผชิญปัญหานี้เพราะทำให้สูญเสียรายได้จากการเก็บภาษี เป็นภาระเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม รวมไปถึงก่อให้เกิดความไม่มั่นคงทางสังคม เพราะบุคคลถือเป็นรากหญ้าส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของรัฐ
          อีกด้านหนึ่งของปัญหาคือการที่คนที่เข้าสู่งระบบการศึกษาเองก็มีจำนวนมากที่กลับขาดทักษะที่ตรงกับตลาดแรงงานทำให้มีปัญหาในการหางานทำ ซึ่งจากข้อมูลของ International Assessment of Adult Competencies(PIAAC) พบว่ามีถึง 10% ของคนจบการศึกษาแต่อ่านเขียนหนังสือได้แย่ 14%คิดเลขอ่อน และยังสำรวจเจออีกว่า มีมากกว่า 40% ของคนที่ออกจากโรงเรียนก่อนจบระดับมัธยมศึกษามีทักษะที่ย่ำแย่ทั้ง 2 อย่าง คือทั้งเรื่องอ่านเขียน และคิดคำนวณ
       ยังมีปัญหาอื่น ๆ อีกเช่น มีคนที่ขาดประสบการณ์เกี่ยวกับโลกของการทำงานจำนวนมาก หรือในทางตรงกันข้าม พวกที่มีฝีมือเก่งกาจ ก็มีปัญหาในการหางานด้วยเช่นกัน เพราะบริษัทบางแห่งไม่ต้องการจ้างในอัตราสูงเกินไป หรือคนที่ประสบความสำเร็จในการได้ทำงานแล้ว ก็อาจเจอปัญหาเกี่ยวกับองค์กรนั้น ๆ ทำให้ไม่สามารถพัฒนาฝีมือให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ โดยผลสำรวจพบว่า มีจำนวนถึง 1 ใน 4 ของพนักงานต้องตกอยู่ในสถานะได้รับสัญญาจ้างชั่วคราว ทำให้คนเหล่านี้ไม่มุ่งมั่นที่จะทำงานเต็มที่เหมือนคนที่ได้รับสัญญาถาวรหรือลูกจ้างประจำ แสดงให้เห็นว่า เกิดการสูญเสียประโยชน์ที่ควรจะได้จากการจ้างงานอย่างที่ควรจะเป็น...
      มาดูชาร์ตกันเลยครับ สำหรับประเทศต่าง ๆ ที่ประสบปัญหา NEET 
หนุ่มสาว39ล้านคนไม่เรียน


Source : http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/oecd-skills-outlook-2015/summary/english_37b852b0-en#page1
 
 loading...


โดย mr.sk@inter ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 พ.ค. 58 08:23 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,246 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,246 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement