เรียนป.ตรีฟรีในจีนกับทุนSYSU

ลบ แก้ไข
เรียนป.ตรีฟรีในจีนกับทุน
Sun Yat-Sen University (SYSU)มหาวิทยาลัยทางภาคใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศให้ทุนกับผู้สมัครจากชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 200 คน เพื่อเรียนในสาขาต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี โดยผู้พูดภาษาจีนไม่ได้ จะได้เรียนคอร์สภาษาก่อน 1 ปี จึงเรียนโปรแกรมปริญญา
          SunYat-sen University(SYSU) เป็นสถาบันที่เป็นฐานสำคัญในการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมและวัฒนธรรมทางการการศึกษา รวมถึงให้การฝึกอบรมระดับสูงในภูมิภาคทางตอนใต้ของประเทศจีน เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนและระดับโลก SYSUยังได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนที่ครอบคลุมสหสาขาวิชาชีพ
          ช่วงนี้มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่นในระดับมัธยมปลาย จำนวน 200 คน เพื่อชิงทุนประจำปี 2017 โดยเป็นทุนที่ให้ในหลายสาขา และแต่ละสาขา มีผลประโยชน์ที่ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับดังนี้
1.Liberal Arts, Economics and Managerial Science Majors: RMB56,000yuan/person/academic year (including tuition fee RMB26,000yuan/ person/academic year and living allowance RMB 30,000yuan/person/academic year)
2.Science and Engineering Majors: RMB63,800yuan/person/academic year (including tuition fee RMB33,800 yuan/person/academic year and living allowance RMB 30,000yuan/person/academic year) 3.Medical Science Majors: RMB78,000yuan/person/academic year (including tuition fee RMB48,000yuan/ person/academic year and living allowance RMB 30,000yuan/person/academic year)
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสัญชาติประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพาสปอร์ตที่สามารถใช้เป็นหลักฐานสำหรับนักเรียนต่างชาติในจีนได้
-มีสุขภาพดี เป็นมิตรและยอมรับในกฎระเบียบในการปฎิบัติภายใต้กฎหมายจีน รวมทั้งกฎเกณฑ์ของสถาบันศึกษา
-จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยเกรดเฉลี่ยดีในระดับท็อปของห้อง หรือแสดงให้เห็นความสามารถอื่น ๆ เช่น การมีประวัติร่วมกิจกรรมบริการชุมชน หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ หรือมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา เป็นต้น โดยมีหลักฐานแสดงถึงความสามารถต่าง ๆ ที่กล่าวมา
-มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนในระดับตามที่คณะกำหนด ได้แก่ Liberal Arts, Economics and Managerial Science Majors: HSK 5 Certificate (with 180 points or above); Science, Engineering and Medical Science Majors: HSK 4 Certificate (with 180 points or above) กรณีพูดภาษาจีนไม่ได้ผู้ได้ทุนจะต้องเข้าศึกษาคอร์สภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยจัดให้เป็นเวลา 1 ปี และเมื่อทำผลการเรียนผ่านเกณฑ์แล้ว จึงจะเข้าสู่โปรแกรมเรียนระดับปริญญาตรี
           ผู้สนใจสมัครขอทุน ดำเนินการส่งใบสมัคร ภายใน 30 เมษายน 2017 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางลิงก์ต่อไปนี้..,
Online Application
Scholarship Link
 
 loading...


โดย mr.sk@inter ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 มี.ค. 60 13:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,190 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,190 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง