จุฬาฯเปิดป.ตรีจิตวิทยาร่วมม.ควีนส์แลนด์เริ่มรับปีหน้า

ลบ แก้ไข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย เปิดรับนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จ

การศึกษาได้รับปริญญาจากทั้ง 2 สถาบัน คือ Bachelor of Science (B.Sc.) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Bachelor of Arts (B.A.) จาก The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย

              ผู้เรียนจะเข้าศึกษา ณ คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 5 ภาคการศึกษา และศึกษา ณ The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 3 ภาคการศึกษาคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาหลักทางจิตวิทยาในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ระดับสากล ระดับปริญญาตรี โท และเอก ด้วยความพร้อมของคณาจารย์

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูง ทั้งยังมีระบบการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต

             The School of Psychology, The University of Queensland ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดของออสเตรเลียด้านการเรียนการสอน และการวิจัยทางจิตวิทยา รวมทั้งยังเป็นสถาบันที่ให้บริการทางจิตวิทยาชั้นเลิศแก่ชุมชน นอกจากนี้ The School of Psychology, The

University of Queensland ยังจัดการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องทดลองทางจิตวิทยา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่

            เปิดรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติของทุกประเทศ และโรงเรียนมัธยมทั่วไปในประเทศไทย ส่วนกำหนดการการรับสมัคร และคุณสมบัติผู้สมัครและรายละเอียดอื่น ๆ โปรดเยี่ยมชมhttp://www.chula.ac.th/JIPP มีการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์

Email: nattasuda.t@chula.ac.th โทรศัพท์ 022189914

Joint International Psychology Program“CU and UQ”

Commencing in July 2010

Study at two internationally renowned universities and finish with two degrees.Students spend 5 semesters (2.5 years) at CU and 3 semesters (1.5 years) at UQ and graduate with a Bachelor of Arts (Psychology)

degree from The University of Queensland and Bachelor of Science (Psychological Science)

degree from Chulalongkorn University.

About Chulalongkorn University

          The Faculty of Psychology, Chulalongkorn University is the first and o­nly Faculty in

Thailand dedicated to the teaching and research of psychology.The Faculty also provides academic service in psychology nationwide. Over the last decade,the Faculty has produced qualified graduates who are essential to the mobilization of the psychological taskforce in Thailand

            In addition to the expertise of its acclaimed Faculty members, the success of the Faculty of

Psychology, Chulalongkorn University, also comes from its well-equipped facilities.Find out more about Chulalongkorn University at www.chula.ac.th/

About The University of Queensland

           The University of Queensland has o­ne of the most prestigious Schools of Psychology in

Australia.Its strong reputation is built o­n excellence in teaching, research and service to the

community. The School has state of the art laboratories and computer facilities and offers a

learning environment that is difficult to rival.

             Find out more about The University of Queensland at www.uq.edu.au

 loading...


โดย mr.sk@inter ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 พ.ย. 52 17:40 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 19,083 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 19,083 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Kirana
IP : 118.172.22.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง