ว.ดุสิตธานี“เจ๋ง”ส่งออกหลักสูตรไปฟิลิปปินส์

ลบ แก้ไข

วิทยาลัยดุสิตธานีสร้างชื่อ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศที่ได้มีโอกาสนำหลักสูตรการเรียนในด้านของอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย ไปเผยแพร่ให้แก่สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ คือ Lyceum of the Philippines University (LPU)แห่งฟิลิปปินส์

หลังจากที่ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นเนล ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เล ซี อูม แห่งฟิลิปปินส์ (Lyceum of the Philippines University ,LPU) มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อ ธ.ค. 2551 เพื่อวางรากฐานการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจโรงแรม ให้แก่มหาวิทยาลัยของ LPU ทั้ง 4 วิทยาเขต โดยทางวิทยาลัยดุสิตธานี ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนในด้านต่างๆ อาทิ เอกสารประกอบการเรียน อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการศึกษา ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ วิทยาลัยดุสิตธานีกำหนด

คณะผู้บริหารLPUเซ็นสัญญาความร่วมมือกับดุสิตธานีฯ

ทาง LPU ได้นำหลักสูตรที่มีการพัฒนาร่วมกับทางวิทยาลัยดุสิตให้มีความเข้มข้นขึ้น ไปใช้ในทุกๆวิทยาเขต ตั้งแต่เดือน มกราคม 2552 สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ คือ สาขาการจัดการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ ในรายวิชา การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร , การจัดการครัวและศิลปการประกอบการอาหาร และการจัดการเรือสำราญ ซึ่งเน้นในเรื่อง การบริการของโรงแรม และศิลปการประกอบอาหาร นอกจากนี้ยังมีการนำหลักสูตรดังกล่าวมาใช้กับสาขาการจัดการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ อีกด้วย

เมื่อประเมินผลที่ได้จากการปรับหลักสูตรการเรียน พบว่านักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวดีขึ้น เพราะนอกจากทางวิทยาลัยดุสิตธานีจะเข้าไปพัฒนาในเรื่องของหลักสูตรการเรียนแล้ว ทางโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ยังได้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาของ LPU ไปฝึกปฏิบัติงานที่โรงแรมอีกด้วย นอกจากนี้ LPU ยังได้พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร ห้องสาธิตการประกอบอาหาร และห้องฝึกปฏิบัติงานด้านโรงแรม ให้ได้มาตรฐานตามที่วิทยาลัยดุสิตธานีกำหนด

ผลงานนักเรียนกับวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา ช่อดอกไม้ผสมช็อกโกแลต

วีรา พาสพัฒนพานิช อธิการบดี Dusit Thani College หรือ DTC ซึ่งอยู่ในเครือโรงแรมดุสิตธานีเผยว่า หลังจากได้รับการยอมรับ จากทางมหาวิทยาลัย เล ซี อูม ทำให้ได้มีความร่วมมือกัน รวมทั้งการเดินทางไปประชุมร่วมกัน โดยคณะของDTC ได้บินไปดูสถานที่ ให้คำปรึกษา จนทำให้เกิดการทำข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการใช้หลักสูตรของเรา โดยเฉพาะ lpu ยังไม่มีการเรียนการสอนด้านอาหารมากนัก ในขณะที่เรามีจุดแข็งตรงนี้ ต่อมาก็มีการส่งอาจารย์ของเขามาดูงานที่กรุงเทพฯ รวมทั้งล่าสุดอีกคณะในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ด้วยโดยทางเราได้ช่วยเหลือในการอบรมในด้านต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ซึ่งในอนาคตก็จะมีการส่งนักเรียนมาเรียนที่ว.ดุสิตธานีด้วยเช่นกัน

ท่านอธิการ ยังเสริมอีกว่า ที่DTC แตกต่างจากหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่น ๆ ที่เรามีความชัดเจนในสาขาการเรียนด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว เราเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตในระดับป.ตรี และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระดับป.โท และยังมีหลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไปด้วย ที่วิทยาลัยยังมีแนวโน้มมีนักเรียนเก่ง ๆ มาเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่น โครงการรับโควตา นักเรียนเรียนดี เมื่อต้นปีที่ผ่านมา มีนักเรียนมาเรียนที่นี่เพิ่มเป็นเท่าตัวทีเดียว…

 loading...


โดย mr.sk@inter ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 ก.พ. 53 17:42 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 16,554 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 16,554 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement