เรียนตั้งแต่มัธยมยันป.เอกที่ตุรกี
เรียนตั้งแต่มัธยมยันป.เอ
Turkish Foundationแจ้งให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติประจำปี 2017-2018 เพื่อเดินทางไปศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในประเทศตุรกี โดยเน้นไปที่การเรียน หรือศึกษาอบรมที่เกี่ยวข้องกับอิสลาม
           Turkish Foundation Int’l Scholarship Program for International Students in Turkey, 2017 เป็นทุน
การศึกษาที่ผู้ผ่านการพิจารณาได้ทุน จะมีโอกาสไปเรียนที่ Imam Hatip schools(สถาบันอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรอิสลาม) ซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศตุรกีในเมืองใหญ่ ๆ 5 แห่ง คือเมืองหลวงIstanbul, Kayseri, Konya, Bursa และ Sivas โดยทุนครอบคลุมหลายระดับคือ high school, bachelors, masters และ PhD
           ผู้สมัครต้องจบการศึกษาและได้วุฒิบัตรที่สอดคล้องกับการเรียนในระดับที่ตนเลือก และผู้ที่มาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ(หรือภาษาอื่นที่กำหนด)เป็นภาษาแรก ต้องแสดงหลักฐานในการสอบวัดความสามารถด้านภาษาแนบมากับใบสมัครด้วย
          ผู้สนใจสมัครขอทุนแบบออนไลน์ ภายใน 15 เมษายน 2017 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางลิงก์ต่อไปนี้..,
Application Form
Scholarship Link
โดย mr.sk@inter
วันที่ 18 มีนาคม 2560
พิมพ์หน้านี้