ทุนระดับDiplomaที่สิงคโปร์
ทุนระดับDiplomaที่สิงคโป
เรียนสาขา Accounting, Banking & Finance, International Business and Management Studies ผ่านทุนที่สถาบันการจัดการ Singapore Institute of Management โดยสถาบันจะช่วยค่าเรียน โดยไม่มีข้อผูกมัด เปิดรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ถึงเดือนมิถุนายน 2017
         SIM หรือ Singapore Institute of Management จดทะเบียนสถาบันกับ Council for Private Education (CPE) ภายใต้ Enhanced Registration Framework (ERF) ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีมาตรฐานสูงตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด โดยได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 1 ธันวาคม 2009
         SIM GE Diploma Scholarship for International Students in Singapore, 2017 เป็นทุนเพื่อไปเรียนระดับประกาศนียบัตร ที่ SIM Global Education (SIM GE) ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชนในสถาบัน โดยเปิดรับผู้สมัครทั้งในประเทศและนานาชาติ เพื่อเรียนในสาขา Accounting, Banking & Finance, International Business and Management Studies
         ทุนนี้จะครอบคลุมเฉพาะค่าเรียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันใด ๆ
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นผู้สมัครเรียน Diploma programmes ที่นี่
-จบมัธยมปลายหรือเทียบเท่าด้วยผลการศึกษาที่ยอดเยี่ยม  
-มีความเป็นผู้นำสูง และมีทักษะด้านการสื่อสาร(ภาษาอังกฤษ)ได้เป็นอย่างดี
        ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายใน 30 มิถุนายน 2017 เพื่อเข้าเรียนในโปรแกรมที่จะเริ่มขึ้นเดือนตุลาคมโดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางลิงก์ต่อไปนี้..,
Application Form
Scholarship Link
โดย mr.sk@inter
วันที่ 2 เมษายน 2560
พิมพ์หน้านี้