ทุนวิจัยป.โท-เอกที่ออสเตรเลีย
ทุนวิจัยป.โท-เอกที่ออสเต
University of Western Australiaมหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธ ของออสเตรเลีย เปิดโอกาสให้ผู้สนใจต่างชาติ สมัครชิงทุน Research Training Program (RTP) Scholarships หรือทุนวิจัยปริญญาโทและเอก ประจำปี 2017 ในสาขาที่มีการสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทุนครอบคุมค่าศึกษาวิจัยตลอด 4 ปี รวมถึงประกันสุขภาพ
            เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นในปี 1911 และเปิดสอนครั้งแรกในปี 1913 สำหรับUWA ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการทำงานวิจัย และการให้ทุนล่าสุดเป็นระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับ Master by Research หรือ Doctorate by Research ในสาขาที่มีการเรียนการสอนที่นี่ โดยทุนครอบคลุม International Tuition Fees สูงสุด 4 ปี รวมถึง Overseas Student Health
           คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร นั้นต้องมีคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสำเร็จทางการศึกษาที่ผ่านมา ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานวิจัย โดยมูลค่าทุนที่ได้จะขึ้นอยู่กับอันดับจากการแข่งขันในการคัดเลือกโดยบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการทุนของมหาวิทยาลัย
          ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายใน 31 พฤษภาคม 2017 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางลิงก์ต่อไปนี้..,
Application Form
Scholarship Link
 
โดย mr.sk@inter
วันที่ 3 เมษายน 2560
พิมพ์หน้านี้