คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
Chinaviz
Study in China
จำนวนผู้ติดตาม 0 คน

เรียนต่อจีน เรียนภาษาจีนระยะยาวเทอมละ 45,000 บาท ที่ มหาวิทยาลัยดังในเซี่ยงไฮ้ [ No. 55709 ]

เรียนต่อจีน เรียนภาษาจีนระยะยาวเทอมละ 45,000 บาท ที่  มหาวิทยาลัยดังในเซี่ยงไฮ้มหาวิทยาลัยครูเซี่ยงไฮ้  Shanghai Normal University (SHNU) 上海范大学 ข้อมูลมหาวิทยาลัย ก่อตั้งในปี1954 มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญทางด้าน  คุรุศาสตร์ และศิลปศาสตร์ และแขนงต่างๆ  เป้าหมายของสถาบันคือการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูง และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด    ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 23,743 คน ระดับปริญญาโท เอก  4,613 คน นักศึกษาภาคค่ำ 14,544 คน  สถาบันได้ผลิตผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างแล้วกว่า  100,000 คน  กว่า  70% เป็นคณาจารย์ในโรงเรียนต่างๆ หรือแม้แต่อาจารย์ฝ่ายบริหารระดับสูง อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันล้วนแต่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยครูเซี่ยงไฮ้แทบทั้งสิ้น  มหาวิทยาลัยครูเซี่ยงไฮ้ เปิดสอนโปรแกรม ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท เอก และหลังปริญญาเอก ตั้งแต่สาขา ปรัชญา  เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์  วิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ เกษตร  โดยเฉพาะภาควิชาภาษาและวรรณกรรมจีนได้รับการรับรองจากกระทรวงการศึกษาจีนให้เป็นศูนย์การวิจัยที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ  วิทยาเขต มหาวิทยาลัยครูเซี่ยงไฮ้ มีวิทยาเขตที่สวยงาม ร่มรื่น มีร้านอาคารและภัตตาคารมากมายทั้งในและนอกวิทยาเขต มีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่ไม่ไกลกับบริเวณวิทยาเขตและสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีที่พักที่สะอาดและได้รับความนิยมจากนักเรียนไทยม