เรียนศิลปะที่ญี่ปุ่น Kyoto University of Art and Design

ลบ แก้ไขKyoto University of Art and Design

เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้า  ตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น  ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยด้านศิลปะของเอกชน ที่มีอัตราการสอบแข่งขันเข้าเรียนสูงของบรรดานักเรียนญี่ปุ่นที่มีความใฝ่ฝันจะศึกษาต่อด้านศิลปะในมหาวิทยาลัย    ด้วยคุณภาพของหลักสูตรและคณาจารย์ระดับมืออาชีพในวงการศิลปะ   ที่ทุ่มแรงใจและความคิดเพื่อเพิ่มพูนความรู้และดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนให้ก้าวสู่การเป็นศิลปิน ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกสู่สังคม

Kyoto University of Art and Design เป็นสถาบันในเครือของ Uryuyama Gakuen Group ซึ่งมีสถาบันในเครืออีก 2 แห่งประกอบไปด้วย
Creative Design College   วิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพทางด้านศิลปะโดยเฉพาะ  
Kyoto Institute of Culture and Language  สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางด้านศิลปะ  ให้กับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อทางด้านศิลปะในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของญี่ปุ่น  


หลักสูตรที่เปิดสอนใน
Kyoto University
of Art & Design 

หลักสูตรปริญญาตรี

Department of Art Studies and Produce
- 
Art Studies and Produce Course , Creative Writing Course

Department of Historical Heritage
- 
Cultural Heritage Course , Conservation of Cultural Property

Department of Film Production
- 
Film Director Course , Film Making Technique Course , Film Produce Course ,Film
Player Course

Department of Performing Arts
- 
Performing Arts Course

Department of Fine and Applied Arts
- 
Japanese Painting Course , Oil Painting Course , Sculpture Course , Ceramic Art Course ,Textile Dyeing Course

Department of Art and Child Studies
-  
Art and Child Studies Course

Department of Character Design
-  
Animation Direction Course , Character Design Course , CG design Course

Department of Information Design
- 
Communication Design Course , Illustration Course , Image Media Course , AD Planning Direction Course , Advanced Art Course

Department of Space Design
- 
Space Design Course , Fashion Design Course , Product Design Course

Department of Environmental Design
- 
Environmental Design Course , Architecture Design Course , Interior Design Course

หลักสูตรปริญญาโท
Major in Art and Culture
Major in Art and Design
Major in Art and Environment
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Creative
Design College

เป็นวิทยาลัยในเครือที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านศิลปะโดยเฉพาะ  เน้นการปฏิบัติจริง โดยเริ่มจากการเรียนตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่งสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ   เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

หลักสูตรที่เปิดสอนใน
Creative Design College

Department of Creative Design หลักสูตร 2 ปี
Visual Design Course

-
Graphic Design , Editorial Design , Web Design , Illustration , Character Design, Living Zakka Design
Space Design Course
-
Shop Design , Interior Design , Furniture Design , Architectural Design
Fashion Design Course
- 
Designer , Technical , Fashion Advisor , Meister Let’s Course

Department of General Design (หลักสูตร 4 ปี)
Advanced Media Design Course


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Kyoto Institute of Culture and Language 
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
Kyoto Institute of Culture and Language เป็นสถาบันในเครือที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติ  เนื่องจากการเรียนต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนั้น  นักเรียนจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมากเพียงพอที่จะเข้าใจการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้  เนื่องจากจะต้องเรียนร่วมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น  ด้วยเหตุนี้ ทางสถาบันจึงได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่เข้มข้นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะทางภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรที่เปิดสอนใน
Kyoto Institute of Culture and Language
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
สำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และวิทยาลัยวิชาชีพ หรือผู้ที่สนใจศึกษาภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6 เดือน
– 2 ปี  มีการจัดแบ่งชั้นเรียนให้เหมาะสมกับทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น

ทางโรงเรียนยังมีการจัดชั้นเรียนเพื่อเตรียมตัวสำหรับข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับคนต่างชาติ (
EJU) โดยมีการสอนวิชาที่จะจำเป็นต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 

หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อในสาขาศิลปะและการออกแบบ
เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะและการออกแบบ ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะก็สามารถเข้าเรียนได้ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับกลางขึ้นไป


ภาคเรียนและระยะเวลาการรับสมัคร

- ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ  เดือนเมษายน  เปิดรับสมัครเดือนกันยายน - พฤศจิกายนของปีก่อนหน้า
- ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง  เดือนตุลาคม   เปิดรับสมัครเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม
( สมัครล่วงหน้าประมาณ 4 เดือน เพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียน)

 

 สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
นอกเหนือจากสถานที่ที่แวดล้อมไปด้วยงานศิลปะแล้ว  ภายในสถาบันประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย  โรงละคร  พิพิธภัณฑ์  แกลอรี่  ห้องสมุดที่เพียบพร้อมไปด้วยหนังสือและมัลติมีเดียประเภทต่าง ๆ  โรงอาหาร  คาเฟทีเรีย  ร้านขายอุปกรณ์ศิลปะ  โรงยิม ฯลฯ  ซึ่งนักเรียนจากวิทยาลัยและสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในเครือสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เหล่านี้ได้เช่นเดียวกันติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานตัวแทนในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2301 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-267-7726  ต่อ 101-104
โทรสาร. 02-631-2040
Website : www.jeducation.com
Email : ask@jeducation.com

Jeducation แนะแนวโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งจบการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรง
ให้คำแนะนำและดำเนินการสมัครเรียนทุกขั้นตอนโดยไม่มีค่าดำเนินการใด ๆ

สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA)

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

ผู้สนใจขอเชิญพบกับอาจารย์และศิษย์เก่าจากสถาบันได้ที่
งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น หรือ JEDUCATION FAIR

ในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552
ณ โรงแรมอโนมา ตรงข้ามเซ็นทรัลเวิล์ด
10 โมงเช้า – 5 โมงเย็น

ภายในงานยังจะได้พบกับสถาบันการศึกษาต่างๆจากทุกภูมิภาคของญี่ปุ่น พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง จากรุ่นพี่นักเรียนเก่าญี่ปุ่นหลากหลายสาขา รวมทั้งสัมมนาเรื่องทุนการศึกษาและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ >> http://www.jeducation.com/JFAIR/Jfair2009/fair14th.html

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

สถาบันสอนภาษา – ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ห้อง 2301 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
โทร. 0-2267-7726
Website : http://www.jeducation.com
Email : ask@jeducation.com
 

 

 loading...


โดย jeducation ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 ก.พ. 52 20:57 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 18,319 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 18,319 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง