เรียนภาษาญี่ปุ่นที่เมืองโกเบ Interculture Language Academy

ลบ แก้ไข

Interculture Language Academy หรือ ILA  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1988 เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองโกเบ  ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นโรงเรียนสอนภาษาคุณภาพเยี่ยม โดยมีคติประจำใจของโรงเรียนคือการศึกษานำมาซึ่งความฝัน 

ปัจจุบันมีนักเรียนซึ่งมาจากกว่า
14 ประเทศ    มุ่งเน้นการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง นักเรียนจะได้รับความรู้ทั้งด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสังคมญี่ปุ่น มีการจัดไปทัศนศึกษายังสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจสังคมญี่ปุ่นอย่างถูกต้องยิ่งขึ้นอีกด้วย


มีการแนะแนวเรียนต่อพร้อมให้คำปรึกษา คำแนะนำ และช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องของการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงอื่นๆ ในญี่ปุ่น รวมทั้งปัญหาในการเรียนต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างเป็นกันเอง  อาจารย์ทุกท่านให้ความเอาใจใส่แก่นักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง นักเรียนทุกคนจะได้รับการสอนแบบตัวต่อตัว ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความก้าวหน้าและพัฒนาความสามารถทางภาษาได้อย่างรวดเร็ว
ลักษณะที่โดดเด่นของโรงเรียน
• ตั้งอยู่ที่เมืองโกเบ เมืองท่านานาชาติที่มีทั้งความเจริญทันสมัย ธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและทะเล  อากาศบริสุทธิ์ สามารถเดินทางไปเมืองใกล้ๆ เช่นเกียวโต โอซาก้าได้ในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง
• สอนโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนจากนานาประเทศทั่วโลก
•
ชั้นเรียนที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน คณาจารย์ที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น เป็นกันเอง
•
สถิติของนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อยู่ในอัตราที่สูง


หลักสูตรที่เปิดสอน

เปิดสอน 4 ภาคเรียน คือเดือนมกราคม, เมษายน, กรกฎาคมและตุลาคม

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว
  
ระยะเวลา 1-2 ปี 
สำหรับผู้เริ่มเรียน / ผู้ที่มีพื้นฐานด้านภาษาญี่ปุ่น / ผู้ที่ต้องการเป็นอาจารย์ / นักธุรกิจ / นักแปล ล่าม / ผู้ที่ต้องการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูง

*
นักเรียนสามารถเลือกระหว่างหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ หรือ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป เนื้อหาการสอนมีขอบเขตรวมไปถึงการใช้รายการโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุเป็นสื่อการสอน การเขียนวิทยานิพนธ์หรือรายงาน  และการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นระดับ 1

หลักสูตรระยะสั้น 
ระยะเวลา 2 สัปดาห์, 1 – 3 เดือน
สำหรับผู้ที่ต้องการใช้วันหยุดในช่วงปิดเทอมเพื่อหาประสบการณ์และเสริมทักษะในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระยะเวลาสั้น ซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับสนทนาเป็นหลัก 
  


รายละเอียดหลักสูตร
ระดับต้น : เรียนสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ขั้นต้น 2,000 คำ อักษรคันจิ 400 ตัว  ไวยากรณ์พื้นฐาน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นระดับ 3

ระดับกลาง : เรียนไวยากรณ์สำหรับชั้นกลาง คำศัพท์ขั้นกลาง 6,000 คำ อักษรคันจิ 1,300 ตัว การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือ การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อ (EJU)

ระดับสูง 1 : เรียนการอ่านและทำความเข้าใจหนังสือพิมพ์และเรียงความ คำศัพท์ขั้นสูง 10,000 คำ อักษรคันจิระดับสูง 2,000 ตัว การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 หรือ การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อ (EJU)

ระดับสูง 2 : เรียนคำศัพท์และอักษรคันจิระดับสูง โดยใช้รายการโทรทัศน์และวิทยุเป็นสื่อในการสอน คำศัพท์ทางธุรกิจ ประวัติศาสตร์ และศัพท์เฉพาะทาง การอ่าน และทำความเข้าใจหนังสือพิมพ์และเรียงความ รวมถึงวิทยานิพนธ์ รายงานและจดหมายต่างๆ ความสามารถในการสนทนาโต้ตอบ อภิปรายในระดับสูงและงานปฏิบัติจริง

เวลาเรียน  รอบเช้า เวลา 9:10 – 12:30 น. หรือ รอบบ่าย เวลา 13:15 –16:35 น.
หนังสือที่ใช้  : Minna no Nihongo I, II , Chukyu kara manabu Nihongo ,Nameraka Nihongo kaiwa , Jyokyu de manabu Nihongo, Academic Japanese, Nihongo Noryoku Shiken Mondaisyu 

ทุนการศึกษา
นักเรียนของโรงเรียนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี   รวมทั้งเข้าเรียนสม่ำเสมอ   สามารถขอทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว เดือนละ50,000เยน และทุนการศึกษา Rokko scholarship                                         
                                                                        
กิจกรรมพิเศษ   
มีการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น ปาร์ตี้รับน้องใหม่, เทศกาลชมดอกไม้, ทัศนศึกษาเกียวโต-นารา, เรียนรู้สังคมญี่ปุ่นจากประสบการณ์  โดยตรง, งานประกวดสุนทรพจน์, งานแนะแนวศึกษาต่อ, งานเลี้ยงปีใหม่ ,ทัศนศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา, งานเลี้ยงรุ่น
หอพัก
หอพักของโรงเรียนอยู่ไม่ไกล   มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  ห้องน้ำ ห้องครัวภายในห้อง   สามารถพักห้องเดี่ยวหรือห้องคู่  ใช้เวลาเดินไปโรงเรียน 15นาที หรือโดยรถไฟ 2นาที

สถานที่ตั้ง
Interculture Language Academy
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโกเบ  เมืองศูนย์กลางการติดต่อที่มีสนามบินและท่าเรือนานาชาติในการค้าขายระหว่างประเทศ   สามารถเพลิดเพลินไปกับอาหารนานาชาติและวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศ  รวมไปถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง จากรถเมล์ และรถไฟใต้ดินจำนวนหลายสายที่มีเส้นทางครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ เมืองโกเบเป็นเมืองที่มีความสวยงาม   ทิศเหนือติดภูเขา Rokko และ Maya ทิศใต้ติดอ่าวโกเบ รอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามทั้งทะเลและภูเขา  เป็นเมืองที่มีความนานาชาติ  ทันสมัยและได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น

กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน
หลักสูตรระยะสั้น 1-3 เดือน   ภาคเรียนเดือนเมษายน 2009
หลักสูตรระยะยาว 1- 2ปี       ภาคเรียนเดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2009

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

พบอาจารย์ใหญ่จากโรงเรียน Interculture Language Academy
พูดคุยสอบถามรายละเอียด และสมัครเรียนได้

ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 16.00 น ที่ Jeducation Center
ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ถ.สีลม

ปรึกษาแนะแนวฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
พิเศษ... ผู้สมัครเรียนหลักสูตรระยะยาว  ได้รับยกเว้นค่าสมัครฟรี!
เฉพาะผู้สมัครในงาน Jeducation Fair และในวันอังคารที่ 17 ก.พ.นี้เท่านั้น

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


รายละเอียดเพิ่มเติม - ติดต่อสอบถาม :
Interculture Language Academy

7-5 Yonban-cho, Nagata-ku, Kobe, JAPAN 653-0004
Tel
078-576-6129
Fax:  078-576-6107

Website : http://www5d.biglobe.ne.jp/~ila/


สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2301 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
Website :
www.jeducation.com 


 loading...


โดย jeducation ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ก.พ. 52 16:41 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 12,078 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 12,078 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง