เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo Eduzones PR News
Eduzones PR News
  • ประเภท : Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 5,103 เรื่อง
  • ผู้ชม : 44,073,762 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 472 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติไทย แนวโน้มรุ่งพร้อมรับ AEC นักศึกษาจีนและอาเซียนแห่เรียนหลักสูตรอินเตอร์ในไทย

ลบ แก้ไข

ภาคธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติของไทยมีแนวโน้มสดใสขยายตัวต่อเนื่อง พร้อมรับ
การรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558ขณะที่ตัวเลขชี้ จำนวนนักเรียน นักศึกษานานาชาติและนักศึกษาอาเซียนหลั่งไหลเข้ามาศึกษาต่อเพิ่มขึ้น โดยนักศึกษาจีนครองแชมป์เรียนต่ออินเตอร์ในไทยมากที่สุด คิดเป็นเกือบร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด
ด้านกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เน้นย้ำความสำคัญ เร่งผลักดันและส่งเสริมธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติของไทยอย่างเต็มที่ เตรียมจัด Thailand International Education Expo ครั้งที่ 10 (TIEE 2013) ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์นี้ ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ สยามพารากอนคาดมีผู้เข้าชมงานนับหมื่นราย
 
            นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษานานาชาติอย่างมาก เพราะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของประชากรสำหรับโลกยุคใหม่ อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่นำรายได้เข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งจากสถิติของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พบว่าจำนวนนักศึกษาต่างชาติ ที่เข้ามาศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในไทยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ คิดเป็นร้อยละ 25 ต่อปี (จาก 8,534 คนในปี 2549 เพิ่มขึ้นเป็น 20,155 คนในปี 2553) โดยประเทศที่มีนักศึกษาเข้ามาศึกษาหลักสูตรอินเตอร์ในไทยมากที่สุดได้แก่ จีน คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 46.3 ของจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด รองลงมาได้แก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น ลาว พม่า เวียดนาม และกัมพูชา และประเทศสมาชิกอาเซียนรวมกัน มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 26.1 ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า ระบบการศึกษานานาชาติและสถาบันการศึกษานานาชาติในไทยนั้น มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียนและระดับโลก”
 
            อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวอีกว่า “การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า จะทำให้อาเซียนเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่ที่เปิดเสรีทั้งด้านการค้า การลงทุน ธุรกิจบริการ รวมถึงตลาดแรงงาน ซึ่งจะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานฝีมือสู่ตลาดที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฯลฯ และอาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหา
ขาดแคลนแรงงานฝีมือ ภาคการศึกษาของไทย จึงได้มีการวางแผนเพิ่มจำนวนแรงงานสายอาชีพให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือ ช่างอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง ฯลฯ ดังนั้น ภาคธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติของไทย จึงถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและผลิตบุคลากรคุณภาพ ที่มีทักษะความรู้เฉพาะทาง และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
           
            รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของตลาด จัดหาบุคลากรที่มีทักษะความรู้ รวมทั้งความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาสากลและภาษาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับบุคลากร เตรียมพร้อมรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอาเซียน”
 
            “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการส่งเสริมภาคการค้า-การส่งออก และธุรกิจระหว่างประเทศ จึงมุ่งผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ด้วยการจัดงานเอ็กซ์โปการศึกษานานาชาติขึ้นมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อ
ตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะศูนย์กลางการศึกษานานาชาติของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษานานาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อกลุ่มเป้าหมายตัวจริง นอกจากนี้ งานการศึกษานานาชาติยังเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับสถาบันและหน่วยงานการศึกษาจากต่างประเทศที่เข้าร่วมงานอีกด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว
 
          งานTIEE 2013 เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน สำหรับสถาบันการศึกษานานาชาติและผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง สามารถจองพื้นที่จัดแสดงและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 0 2507 8385-9 อีเมล์ tiee@ditp.go.th หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.thailandeducationfair.com  และ www.ditp.go.th
ธุรกิจบริการการศึกษานานาฟรี! โปรแกรมรวมข่าวจากทุกสำนักทั่วประเทศ ข่าวรับตรง สอบตรง แอดมิชชั่น ค่ายกิจกรรม ทุน การศึกษา ข่าวครู อาชีวศึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ พร้อมระบบ Alert แจ้งข่าวอัตโนมัติทันที เมื่อมีข่าวใหม่ ใช้งานง่าย ติดตั้งง่าย ดาวน์โหลดฟรีที่นี่ >> โปรแกรม Live Education News โดย Eduzones PR News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ม.ค. 56 12:56 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,359 ครั้ง
คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์