SPU : บริการวิชาการสู่สังคม

ลบ แก้ไข
SPU : บริการวิชาการสู่สังคม

SPU : บริการวิชาการสู่สั
 
   อาจารย์ อุทัยรัตน์ เมืองแสน อาจารย์ประจำสาขาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คนที่ 4 จากซ้าย) ในฐานะที่ปรึกษาของประธานบริหาร คุณกนกพร หรรษคุณาฒัย บริษัท ยูนิโปรแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้ร่วมพิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557ระหว่าง บริษัท ยูนิโปรแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.นำยุทธ์ สงธนาพิทักษ์ และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย สำหรับความร่วมมือนั้นเป็น ความร่วมมือกันในการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในสถานประกอบการจริงที่ประยุกต์ใช้ได้จริง การสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัย การสร้างองค์ความรู้จากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้มาฝึกงานกับสถานประกอบการ และเปิดโอกาสให้เข้าบรรจุเป็นพนักงานที่บริษัทฯ อีกด้วย 


 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ต.ค. 57 12:32 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 623 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 623 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement