คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีควบโท

ลบ แก้ไข
 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีควบโท
 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้

   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีควบโท (5 ปี) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศบัณฑิตและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์มหาบัณฑิต

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รับนักศึกษาจำนวน 60 คน

2. ผู้สนใจสมัครดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัคร (รับตรง) ของประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์www.education.mju.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 – 15 ธันวาคม 2557

3. สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ MJU-DEEP สำหรับนักศึกษา วันที่ 17 มกราคม 2558
ทั้งนี้ หากผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper Base) 450 คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP 60 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ MJU-DEEP

4. สอบสัมภาษณ์วันที่ 18 มกราคม 2558
ทั้งนี้การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องมีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) มาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

5. ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

ค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาหลักสูตร
1. ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
2. ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาในหลักสูตรนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริการการศึกษา วันจันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 16.30 น.
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0-5387-5641
โทรสาร : 0-5387-5600


 
 



loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 พ.ย. 57 14:54 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,332 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,332 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด




advertisement