มทร.ตะวันออก ร่วมงานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 5

ลบ แก้ไข
มทร.ตะวันออก ร่วมงานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 5
 

   วันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 5 จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างสถาบันสมาชิกเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก สถานประกอบการ และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสหกิจศึกษานานาชาติ มุ่งมั่นสานต่อที่จะยกระดับสมรรถนะบัณฑิตกับการทำงานสู่สากล รวมไปถึงการเชิดชูและส่งเสริมนิสิต/นักศึกษา สหกิจศึกษา ที่ผลิตโครงงานได้โดดเด่นและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยการจัดประกวดโครงงานและมอบรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นเป็นสามสาย คือ สายวิทยาศาสตร์ สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโครงงานนวัตกรรม
   ในการนี้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับรางวัลผลงานประเภทกลุ่มนวัตกรรมสหกิจศึกษา ได้แก่ รางวัลที่ 1 นายรัชกาล ปัญญาพัฒนศักดิ์ เรื่อง การเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บในคลังสินค้าโดยใช้ Racking System คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักพงษภูวนารถ และ รางวัลที่ 2 นางสาว ณัฏฐนิช  มากประยูร เรื่อง การพัฒนารอบการจัดส่งวัตถุดิบกรณีศึกษา บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด จากคณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาเขตจันทบุรี  โดย ผศ.นิคม  สาคร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ดร.บุปผา พิภพ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง            
 
   ผศ.ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล  ผศ.ดร.ทรงศักดิ์  จันทร์อุดม  อ.ศุภชาติ เสถียรธนสาร  อ.กุลบัณฑิต แสงดี เดินทางเข้าร่วมงานและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ อาคาร ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี


 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ธ.ค. 57 10:28 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,913 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,913 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement