ม.บูรพาร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง พร้อมใจร่วมสดุดีอย่างล้นหลาม พร้อมสู่อาเซียนด้วยพิธีกรบรรยายไทยอังกฤษ

ลบ แก้ไข
ม.บูรพาร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง พร้อมใจร่วมสดุดีอย่างล้นหลาม
พร้อมสู่อาเซียนด้วยพิธีกรบรรยายไทยอังกฤษ
 
ม.บูรพาร้อยดวงใจถวายพ่อห

   มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานมหามงคลในวโรกาสครบรอบ 87 พรรษา  เพื่อรวมใจผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและประชาชนเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีผู้ร่วมงานอย่างคับคั่ง
   ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา  กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของปวงชนชาวไทย  และส่งเสริมให้ผู้บริหาร  คณาจารย์ และนิสิตมีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ด้วยการจัดงาน       มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา  ซึ่งปีนี้ถือเป็นปรากฎการณ์ที่ดีมาก เนื่องจากมีผู้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กว่าหลายพันคน จนแน่นขนัดห้องประชุมใหญ่ที่จัดงาน อีกทั้งมหาวิทยาลัยบูรพามีความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียนอย่างเต็มตัวมีการดำเนินพิธีการเป็น 2 ภาษาบรรยายเสียงภาษาไทยจาก ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์ รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว และบรรยายเสียงภาษาอังกฤษจาก ดร.ฤทธิกร  ศิริประเสริฐโชค ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

   นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธ ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน  เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณในฐานะพ่อของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป  โดยนิทรรศการนี้ยังได้เปิดให้ผู้สนใจภายนอกเข้าร่วมชมตลอดทั้งเดือนธันวาคม ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา อีกด้วย


 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ธ.ค. 57 17:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 849 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 849 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement