การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 57

ลบ แก้ไข
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 57

การประชุมวิชาการระดับชาต
 
   รองศาสตราจารย์ ดร.รณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557  เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” SPU CON 2014 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในทุกศาสตร์สาขาไม่ว่าจะเป็นการวิจัยในสาขาวิชาทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

   โดยในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ คณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงระบบการกำหนดตำแหน่งทางวิชาของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปาฐกถาพิเศษ ในหัวเรื่อง "ผลงานทางวิชาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ด้วย ณ ห้อง Auditorium อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

 
การประชุมวิชาการระดับชาต

   สำหรับบทความที่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 97 บทความวิจัย ซึ่งได้แบ่งตามผลงานวิจัย ดังนี้

   - ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอ ทั้งหมด 19 บทความประธานพิจารณาบทความวิจัย ได้แก่ ดร.วราภรณ์ ไทยมา, ผศ.ดร.สุบิน ยุระรัช
   
   - ผลงานวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งหมด 50 บทความประธานพิจารณาบทความวิจัย ได้แก่ ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ, ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย, ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา

   - ผลงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหมด 28 บทความประธานพิจารณาบทความวิจัย ได้แก่ รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี, ดร.คมน์ พันธรักษ์ 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 ธ.ค. 57 11:39 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 877 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 877 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement