พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

ลบ แก้ไข
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 
   วันที่ 16  ธันวาคม  2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2556  ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 4 วิทยาเขต ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี และในปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้คัดเลือกบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย ได้แก่
 
1.นายสิทธิ  ภาณุพัฒนพงศ์  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการ
2.นายสุทัศน์  เวชโชติ  ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
3.เรืออากาศเอก มนตรี จำเรียง ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ


 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ธ.ค. 57 10:36 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 607 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 607 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement