ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตคุณภาพสู่ตลาดงานระดับสากล

ลบ แก้ไข
ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตคุณภาพสู่ตลาดงานระดับสากล

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด มุ่ง
 
   มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สถาบันการเรียนรู้ชื่อดังของเมืองไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับมานานกว่าสองทศวรรษ จัดพิธีมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา โดยมีจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้มากกว่า 600 คน จาก 23 ประเทศทั่วโลก และมีบัณฑิตได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจำนวน 16 คน บัณฑิตของแสตมฟอร์ดถือเป็นบุคลากรที่มีองค์ความรู้และทักษะพร้อมสำหรับการทำงานในสายอาชีพอย่างสมบูรณ์ อันเป็นผลจากระบบการสอนรูปแบบใหม่ที่ผสานการเรียนแบบหลายช่องทางและการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา โดยเฉพาะการสอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นชาวต่างชาติกว่า 70% เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ พร้อมการฝึกฝนทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษภายใต้วัฒนธรรมการเรียนรู้แบบสากลอย่างแท้จริง   
 
   พิธีมอบปริญญาบัตรในปีนี้มีบัณฑิต คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผู้ปกครองและญาติมิตรของผู้ที่สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมงานมากกว่า 1,700 คน โดยมีการตกแต่งสถานที่แบบทันสมัย ทั้งแสง สี และเสียง ในธีมNew Evolution ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนของ ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยเฉพาะหลักสูตรเครือข่ายลอรีเอทรูปแบบใหม่ของแสตมฟอร์ดซึ่งสามารถดึงดูดนักศึกษาทั่วโลก ซึ่งมีความโดดเด่นอย่างมากในด้านระบบการเรียนแบบอินเตอร์แอคทีฟ เน้นการลงมือปฏิบัติจริง ผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อมอบความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้บัณฑิตของแสตมฟอร์ดเป็นที่ต้องการของตลาดงานระดับสากลและสามารถก้าวสู่อนาคตการทำงานที่สดใส สมดังวลีที่ว่า “Your Future Starts Now!” ซึ่งมอบให้แก่บัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้
 
   พิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดในวันนี้ ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นแห่งชีวิตการทำงานของผู้ที่สำเร็จการศึกษา โดยแสตมฟอร์ดยังคงมุ่งมั่นสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของเมืองไทยที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดงานในระดับอาเซียน ปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า บัณฑิตจากสแตมฟอร์ดมีศักยภาพสูงในตลาดงาน โดยสามารถเริ่มต้นทำงานได้ทันทีและมีฐานเงินเดือนสูงกว่า ทั้งยังเป็นที่ยอมรับจากองค์กรธุรกิจชั้นนำในระดับสากล
 
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทรศัพท์ 02 769 4000 โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.stamford.edu หรือ https://www.facebook.com/stamfordthailand

 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ธ.ค. 57 14:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 655 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 655 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement