ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Health and Wellness : สุขภาพและความสุขสบาย”

ลบ แก้ไข

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12
ภายใต้หัวข้อ “Health and Wellness : สุขภาพและความสุขสบาย”


ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญป
 

                มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Health and Wellness : สุขภาพและความสุขสบาย”  โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นจะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “Health and Wellness : สุขภาพและความสุขสบาย” โดยนายแพทย์และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์และบูรณาการ นายแพทย์มาศ ไม้ประเสริฐ รองคณบดี ฝ่ายแพทย์ และผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ดร.กมล ไชยสิทธิ์ นักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญ และ รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

               นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอบทความวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                 

              สำหรับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยที่ต้องการส่งบทความเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 มกราคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2954-7300 ต่อ 633, 528 
 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 ธ.ค. 59 14:29 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 516 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 516 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง