จุฬาฯ ทำผลงานดีขึ้น ติดท็อป 100 ใน 2 สาขาวิชา และติดอันดับที่ดีที่สุดในกลุ่มมหาวิทยาลัยของไทย

ลบ แก้ไข

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
QS World University Rankings by Subject 2017
 
จุฬาฯ ทำผลงานดีขึ้น ติดท

               สำหรับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกของกลุ่มมหาวิทยาลัยของไทย พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับที่ 29 ในสาขาวิชาเกษตรกรรมและป่าไม้ โดยเป็นการไต่ขึ้นมา 18 อันดับ ขณะเดียวกัน สถาบันของไทยหลายแห่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลายด้านในปีนี้ ซึ่งรวมถึง:
 
- มหาวิทยาลัยที่ยังคงเป็นอันดับ 1 ของไทยคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการจัดอันดับในสาขาวิชาต่างๆ 20 สาขาวิชา
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้รับการจัดอันดับใน 7 สาขาวิชา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับที่ดีที่สุด 100 อันดับแรกใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาสมัยใหม่ และ วิศวกรรมเคมี
- ในรายงานฉบับล่าสุดนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับที่ดีที่สุด 200 อันดับแรกใน 16 สาขาวิชา เทียบกับในการรายงานฉบับปีที่ผ่านมา จุฬาฯ ติดอันดับที่ดีที่สุด 200 อันดับแรกใน 14 สาขาวิชา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุดใน 200 อันดับแรก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ก่อนหน้านี้อยู่ที่อันดับ 151-200) และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม/สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ก่อนหน้านี้ไม่ถูกจัดอันดับ)
- มหาวิทยาลัยของไทยได้รับการจัดอันดับใน 100 อันดับแรก 3 สาขาวิชาในปีนี้ ซึ่งคิดเป็น 3 เท่าของปี 2016 ที่มีมหาวิทยาลัยไทยติด 100 อันดับแรกอยู่เพียง 1 สาขาวิชา
- มหาวิทยาลัยของไทยได้รับการจัดอันดับรวมทั้งสิ้น 53 รายการ เทียบกับปีที่ผ่านมาที่ได้รับการจัดอันดับเพียง 42 รายการ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยของไทยมีส่วนแบ่งอันดับรวมในทั้ง 46 สาขาวิชา ทั้งในปี 2016 และ 2017 คิดเป็น 0.46% ของทั้งหมด
 
                รวมทั้งสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยของไทย 9 แห่ง ติดอันดับอย่างน้อย 1 รายการในรายงาน QS World University Rankings by Subject ประจำปีนี้ ซึ่งลดลง 1 มหาวิทยาลัยจากรายงานปี 2016 ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยไทยอย่างน้อย 1 แห่งติดอันดับใน 22 สาขาวิชา จาก 46 สาขาวิชา 
ผลงานโดยรวมของสถาบันการศึกษาของไทยถูกแสดงอยู่ในตารางข้างล่างนี้ ตัวเลขในแต่ละแถวคือจำนวนอันดับที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้ถูกจัดให้อยู่ในช่วงอันดับนั้นๆ


 
จุฬาฯ ทำผลงานดีขึ้น ติดท

ตารางต่อมาแสดงรายชื่อสถาบันที่ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก
ในทั้ง 46 สาขาวิชาบ่อยที่สุด :
 
จุฬาฯ ทำผลงานดีขึ้น ติดท


                     QS ยังได้เปิดเผย QS World University Rankings by Faculty ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามคณะ โดยประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยใน 5 กลุ่มวิชากว้างๆ ได้แก่ ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยาศาสตร์และการแพทย์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ สังคมศาสตร์และการจัดการ ซึ่งมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับที่ดีที่สุดในแต่ละคณะวิชา ปรากฏตามตารางข้างล่างนี้ :
 
จุฬาฯ ทำผลงานดีขึ้น ติดท


ตารางสรุปผลการจัดอันดับได้จากการวิเคราะห์ของ QS โดยอาศัย :
- การอ้างอิงมากกว่า 185 ล้านรายการ
- เอกสารมากกว่า 43 ล้านฉบับ
- คำตอบ 194,000 คำตอบ จากการสำรวจผู้จ้างงานทั่วโลก
- คำตอบมากกว่า 305,000 คำตอบ จากการสำรวจทางวิชาการระดับโลก

 
สามารถดูผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 
QS World University Rankings by Subject ฉบับเต็มได้ที่ 
www.topuniversities.com
 
เรียบเรียงโดย : พี่นุ๊ก eduzones
___________________________________________________________
สามารถติดตามข่าวแวดวงการศึกษา และ อัพเดตข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ได้ที่
Blog : Eduzones Pr News  
P'nook eduzones :)
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 มี.ค. 60 12:18 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,786 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,786 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง