สทศ.เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559

ลบ แก้ไข

สทศ.เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ
O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559


สทศ.เปิดให้ยื่นคำร้องขอด

 
               เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 60  สถาบนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มีการประกาศ เรื่อง การให้บริการขอดูกระดาษคําตอบในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติข้้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ การยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ม.6

ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงกำหนดวิธีการให้บริการขอดูกระดาษคำตอบ ดังนี้

1. ผู้เข้าสอบมีสิทธิรับบริการขอดูกระดาษคำตอบของตนเองโดยต้องยื่นใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบตามแบบท้ายประกาศนี้ พร้อมสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจําตัวนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 21-23 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยยื่นได้ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร   

2. สถาบันฯ จะนัดหมายให้ผู้รับบริการขอดูกระดาษคําตอบมาดูกระดาษคําตอบ ณ ที่ทำการของสถาบันฯ หรือสถานที่อื่นที่นัดหมาย โดยผู้รับบริการขอดูกระดาษคําตอบต้องยื่นบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน และใบเสร็จรับเงินเพื่อขอรับบริการ ทั้งนี้ หากผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ ที่นัดหมาย สถาบันฯ ถือว่าสละสิทธิในการขอดูกระดาษคำตอบ


3. การให้บริการขอดูกระดาษคำตอบสถาบันฯ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ขอรับบริการขอดูกระดาษคำตอบเข้าดูได้เท่านั้น ถ้ามีผู้แทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาดูแทนมาแสดงด้วย

4.
สถาบันฯ ไม่อนุญาตให้นําอุปกรณ์ หรือเอกสารใดๆ เข้าไปในระหว่างการดูกระดาษคําตอบ เว้นแต่บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน และใบเสร็จรับเงินเท่านั้น
 
5. อัตราค่าธรรมเนียมในการขอดูกระดาษคำตอบ คิดรายวิชาละ20 บาทต่อคน 

 
6. กรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่กาำหนดไว้ในประกาศนี้ สทศ. จะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม


 
ตัวอย่างใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ
(สามารถดาวน์โหลดโดนคลิกที่ภาพตัวอย่างด้านล่าง)


สทศ.เปิดให้ยื่นคำร้องขอด


ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารการศึกษาดีๆ จาก สทศ.
เรียบเรียงโดย : พี่นุ๊ก eduzones
___________________________________________________________
สามารถติดตามข่าวแวดวงการศึกษา และ อัพเดตข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ได้ที่
Blog : Eduzones Pr News  
P'nook eduzones :)


 

 
 
  
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 มี.ค. 60 10:43 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 757 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 757 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง