ลาวศึกษาดูงานโครงการยิ่งเท่ ยิ่งน่ารักเพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ EDF

ลบ แก้ไขลาวศึกษาดูงานโครงการยิ่งเท่
ยิ่งน่ารักเพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้
ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ EDFลาวศึกษาดูงานโครงการยิ่ง

                        มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ประเทศไทย โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี  (แถวนั่ง-ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ต้อนรับผู้แทนศึกษาธิการ คณะผู้บริหารและครู จากเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ EDF ประเทศลาว ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการยิ่งเท่ ยิ่งน่ารักเพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งบริหารและดำเนินงานโดยมูลนิธิ EDF ประเทศไทย ที่โรงเรียนผักขะย่านาคอยโนนแดง โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง โรงเรียนบ้านนาดี โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 จังหวัดนครพนม 

 
ลาวศึกษาดูงานโครงการยิ่ง


                       โครงการ “ยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้” เป็นโครงการที่สสส.สำนัก 6 สนับสนุนงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนประถมและประถมขยายโอกาส 147 โรงเรียน ใน 10 จังหวัดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโปรตีน ผักและผลไม้ให้เพิ่มมากขึ้นในมื้อกลางวัน  ซึ่งได้ร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล พ่อแม่ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายในชุมชน เพื่อร่วมกันผลักดันโครงการในโรงเรียนให้เกิดเป็นโรงเรียนนำร่องด้านการกินโปรตีน ผักและผลไม้ ของเขตพื้นที่การศึกษาและขยายไปยังครอบครัวนักเรียนและชุมชน โดยมีระยะเวลาการทำงานทั้งหมด 15 เดือน นักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการต่างร่วมกันทำโครงการและกิจกรรม เช่น การร่วมกันปลูกผักสวนครัว เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่การแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
 
สำหรับมูลนิธิ EDF เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่ต่างๆ ในโรงเรียน 58 จังหวัด อย่างใกล้ชิด หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจร่วมทำกิจกรรมหรือสนับสนุนทุนการศึกษากับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้เงินจากการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
 
ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ รางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย” ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์” รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค (Giving Back Association) รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น
 
เรียบเรียงโดย : พี่นุ๊ก eduzones
___________________________________________________________
สามารถติดตามข่าวแวดวงการศึกษา และ อัพเดตข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ได้ที่
Blog : Eduzones Pr News  
P'nook eduzones :)

 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 มี.ค. 60 12:12 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 110 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 110 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง