สจล.ตั้งเป้ามหา'ลัยอันดับ 1ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนฯในอาเซียน

ลบ แก้ไขสจล.ตั้งเป้ามหา'ลัยอันดับ 1
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนฯในอาเซียน


สจล.ตั้งเป้ามหาลัยอันดับ

 
                  เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของอุดมศึกษาจึงต้องปรับตัวให้ทันภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลและประชาชน เพราะมหาวิทยาลัยเป็นของประชาชนทุกคน ซึ่งสจล.ตั้งเป้าที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้วางแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ในรูปแบบของสหวิทยาการ คือ การหลอมรวมสาขาวิชาต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ ศิลปะ ดนตรี เข้าไว้ด้วยกัน

โดยเตรียมเปิด 5 โครงการ ได้แก่

1. วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติ เพื่อผลิตแพทย์นวัตกร โดยเป็นแพทย์ที่รักษาคนและคิดค้นนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อลดการนำเข้าอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์จากต่างประเทศได้ ซึ่งจะเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2561
2. ร.ร.สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เริ่มเปิดรับนักเรียนม.1 และ ม. 4ปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมพร้อมเด็กด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. วิทยาลัยวิศวกรรมอวกาศและระบบโลก เพื่อผลิตบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำ ภัยธรรมชาติ พลังงาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในโลก โดยที่ผ่านมา สจล.ได้ลงนามความร่วมมือกับกรมฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำฝนหลวง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของประเทศ  และร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว. )จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรับรู้ระยะไกลและพยากรณ์อาการและภูมิภาค หากเรามีการพยากรณ์อากาศที่แม่นยำ จะช่วยเหลือเกษตรกรไทยได้อย่างมาก นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับองค์การอวกาศโลก และของญี่ปุ่น โดย สจล.มุ่งมั่นที่จะสร้างนักบินอวกาศไทยให้ได้ในอนาคต
4. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศ
5. สำนักวิศวกรรมสังคีต ซึ่งเป็นศาสตร์ที่หลอมรวมทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดนตรี

                   เพราะคนเรามีความรู้ทั้ง 2 ศาสตร์ควบคู่กันได้ ประกอบกับพ่อแม่รุ่นใหม่ปลูกฝังให้ลูกมีความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรีศิลปะ จะเป็นพัฒนาเด็กได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจะช่วยผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรมบันเทิงแห่งอาเซียนได้ด้วย

 
ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารการศึกษาดีๆ จาก เดลินิวส์
เรียบเรียงโดย : พี่นุ๊ก eduzones
___________________________________________________________
สามารถติดตามข่าวแวดวงการศึกษา และ อัพเดตข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ได้ที่
Blog : Eduzones Pr News  
P'nook eduzones :)
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 มี.ค. 60 21:07 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,822 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,822 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง