พบ 2,030 หลักสูตรเรียน 'ม.รัฐ' มีปัญหา

ลบ แก้ไข

 


พบ 2,030 หลักสูตรเรียน 'ม.รัฐ'
มีปัญหา-แห่รับป.โทเกินแผน! จี้สกอ.แก้ไขด่วน

 

                   สตง. สอบพบปัญหาการเรียน ม.รัฐ 2,030 กว่าหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แถมยังแห่เปิดรับ น.ศ.เข้าเรียนมากกว่าแผน โดยเฉพาะปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา เผยส่งผลกระทบคุณภาพการศึกษา-บัณฑิตแล้ว เหตุไม่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จี้ สกอ. เร่งรัดติดตามแก้ไข พร้อมกำหนดมาตรการลงโทษ ฟัน วินัย อาญา แพ่ง สภาฯมหาวิทยาลัย อนุมัติไม่ถูกต้อง  

 

พบ 2,030 หลักสูตรเรียน ม                   สำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำหนังสือถึง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อแจ้งให้ทราบถึงผลการตรวจสอบหลักสูตรและการเปิดรับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด สกอ.

โดยพบปัญหาสำคัญ 2 ประการ คือ
1. หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

 ซึ่งทั้ง 2 ปัญหานี้ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาและบัณฑิต

                     สตง. ระบุว่า ในกรณีการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด นั้น จากการเปรียบเทียบแผนและผลการรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์/คุรุศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 60 แห่ง จากทั้งหมด 84 แห่ง พบว่า มีสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 31 แห่ง จำนวน 63 หลักสูตร มีการรับนักศึกษามากกว่าแผนที่กำหนด บางหลักสูตรรับนักศึกษามากกว่าแผนสูงกว่าร้อยละ 100  โดยเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา

                    นอกจากนี้ ยังมีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งไม่ได้รายงานแผน และผลการรับนักศึกษาหรือรายงานไม่ครบถ้วนทุกหลักสูตร ทำให้สถาบันอุดมศึกษา มีผลการดำเนินงานหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและบัณฑิต ทำให้ไม้ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

                   สำหรับ ปัญหาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน นั้น สตง.ระบุว่า สกอ. ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยให้จัดทำและรายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปีในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ ซึ่งจากรายงานดังกล่าว พบว่า ผลการดำเนินงานหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งรายงาน ณ วันที่ 6 ต.ค.2559 จำนวน 150 แห่ง จากทั้งหมด 154 แห่ง

                    มีการรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 8,949 หลักสูตร มีหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 2,030 หลักสูตร และมีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง รายงานผลการดำเนินงานไม่ครบถ้วนทุกหลักสูตร ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและบัณฑิต โดยมีผลกระทบต่อการรับรองคุณวุฒิเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพเช่นกัน

                    เพื่อให้การดำเนินงานหลักสูตรและการรับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผล กระทบต่อคุณภาพการศึกษาและบัณฑิต จึงเสนอแนะให้ เลขาธิการ สกอ. เร่งรัดติดตามให้สถาบันอุดมศึกษา รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานหลักสูตรและแผน/ผลการรับนักศึกษาให้ครบถ้วนทุกแห่ง และแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หรือรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนที่กำหนด

                     นอกจากนี้ ยังเสนอให้กำหนดมาตรการลงโทษ สภาสถาบันอุดมศึกษา ทั้งทางแพ่ง อาญา และวินัย กรณีมีการอนุมัติหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และรับนักศึกษามากกว่าแผนที่กำหนด ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บัณฑิตด้วย 


 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารการศึกษาดีๆ จาก สำนักข่าวอิศรา
เรียบเรียงโดย : พี่นุ๊ก eduzones

___________________________________________________________
สามารถติดตามข่าวแวดวงการศึกษา และ อัพเดตข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ได้ที่
Blog : Eduzones Pr News  
P'nook eduzones :)

 

loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 เม.ย. 60 10:54 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,751 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,751 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง