สถาบันกันตนา จัดเสวนา อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงในการเสริมสร้างนวัตกรรมสังคมไทย ยุค 4.0 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 7 ปี

ลบ แก้ไข
สถาบันกันตนา จัดเสวนา อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงในการเสริมสร้างนวัตกรรมสังคมไทย ยุค 4.0 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 7 ปี

สถาบันกันตนาได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2553
เป็นต้นมา ในปี 2560 นี้ สถาบันจึงได้ว่าดำเนินการจัดการเรียนการสอน และผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตออกมาสู่ตลาดแรงงาน อย่างต่อเนื่องครบรอบเป็นปีที่ 7

 
ในวันที่ 21 กรกฏาคม 60 สถาบัน จึงได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 7 ปีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่สถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางสถาบัน ในโอกาสนี้ สถาบัน ได้รับมอบทุนการสนับสนุน จากมูลนิธิประดิษฐ์ – สมสุข กัลย์จาฤกเพื่อเป็นทุน อาหารกลางวัน และสนับสนุนการสร้างสรรค์ และงานวิจัยทางด้านสื่อมวลชนและสาธารณประโยชน์ , ทุนการศึกษาจากบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 ทุน เพื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี กันตนา และทุนสนับสนุนเพื่อรางวัลวิทยานิพนธ์ ประเมินระดับดีขึ้นไป จากรองศาสตราจารย์ ดร.จุฑา มนัสไพบูลย์

ภายในงานยังมีกิจกรรมทางวิชาการ เสวนาหัวข้อเรื่อง อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงในการเสริมสร้างนวัตกรรมสังคมไทย ยุค 4.0
โดย ได้รับเกียรติจาก คุณ ศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหารสายธุรกิจ รายการโทรทัศน์ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
,คุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานกรรมการบริหารสายธุรกิจภาพยนตร์ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณไตรลุจน์ นวะมะรัตน นายกสมาคม,
สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย, คุณมุกพิม อนันตชัย Head of Youtube Partnerships , Google Thailand
และ ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ประวีณมัย บ่ายคล้อย โดยเนื้อหาการเสวนาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความรู้การผลิตสื่อบันเทิง
และเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันทั้งทางด้านของสังคม การค้า ตลอดจนเศรษฐกิจ อาเซียน

โดยสามารถนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ให้เข้ากับเทคโนโลยีแบบใหม่ๆที่สามารถมาปรับประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งหมดนี้เพื่อเสริมมุมมองความรู้ที่หลากหลายให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาภายในสถาบันทั้งนี้ สถาบันกันตนายังได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU  ร่วมกับวิทยาลัยสุดสะกะเพื่อการบริหารและเทคโนโลยีสารธารณรัฐประชาธิปไตยปนะชาชนลาว ที่ตกลงจะส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน โดยคู่สัญญาจะส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ, การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่,การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาความร่วมมือในโครงการวิจัยและกิจกรรมด้านการศึกษา
และแลกเปลี่ยนตำรา สิ่งพิมพ์ทางวิชาการรวมทั้งงานวิจัย 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 ก.ค. 60 14:14 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 561 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 561 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง