ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง รองอธิการฝ่ายวิชาการมจพ.เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปีระดับนานาชาติครั้งที่ 29 ประจำปี 2560 (The 29 th Annual meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2017))หัวข้อ “Frontiers in

ลบ แก้ไข

ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง  รองอธิการฝ่ายวิชาการมจพ.เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปีระดับนานาชาติครั้งที่ 29 ประจำปี 2560 (The 29 th Annual meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2017))หัวข้อ “Frontiers in Applied Biotechnology”ระหว่างวันที่ 23- 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด โดยภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาสาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการฉลองในโอกาสครบรอบ 30  ปี ของคณะ และยังป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการได้เสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรทีมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศดังนี้

        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 บรรยายโดย Professor Dr. Takeharu Nagai (Osaka University,Japan) ในหัวข้อ Various applications of super-duper bioluminescent proteins From bioimaging to glowing plants และสาสตราจารย์ ดร.อัฐชลี ทัศนาขจร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ในหัวข้อ From Immunity to Disease Resistance :Bringing Basic Research to Shrimp Farming (Le Concorde Ballroom)

       วันที่24 พฤศจิกายน 2560 การเสวนา เรื่อง Next Gen Biotech Business ผู้ร่วมเสวนา คิอ President Ching-Kuan Lin (Biotechnology and Biochemical Engineering Society of Taiwan,Taiwan), Mr.Nobuo Yagi (Ph.D) และMr. Hiroshi Nakahashi (Picaso Naturals Labaratory Co.,Ltd.Japan) และรองศาสตราจารย์
ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ (Specialty Innovation, Ltd.) ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (Food InnopolIs Thailand)
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 ธ.ค. 60 15:45 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,180 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,180 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล
IP : 202.44.34.***
ขอบคุณพี่ตุ้ย  มากๆ นะคะที่อนุเคราะห์ข่าวให้ คร้าา

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement