สอศ.กวาดรางวัลวันนักประดิษฐ์ นักคิดรุ่นใหม่

ลบ แก้ไข

 
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ขึ้น เมื่อวันที่  2-6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการในงานดังกล่าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มเรื่อง จำนวน 195 ผลงาน ปรากฏว่ามีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ได้รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561 ดังนี้  

ประเภทที่ 1 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาหาร (กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ) รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์กดเส้นเอนกประสงค์” วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ) รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกระบบชีวมวลและเซลแสงอาทิตย์” วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง“เสาน้ำเกลือผู้ป่วยระยะพักฟื้น 3 in 1” วิทยาลัยเทคนิคระนอง กลุ่มที่ 3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมฯ รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “ชุดจุดตรวจและสกัดกั้นออนไลน์ เพื่อความมั่นคง” วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
ส่วนประเภทที่ 2 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาหาร (กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ) รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “ซุปผักกึ่งสำเร็จรูป” วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ) รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “ระบบหยอดเมล็ดผักในถาดเพาะกล้า เพื่อลดเวลาและเพิ่มอัตราการงอก” วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ยกถังสารละลายชะล้างสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง” วิทยาลัยเทคนิคลำพูน กลุ่มที่ 3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมฯ รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “ชุดจุดตรวจและสกัดกั้นออนไลน์เพื่อความมั่นคง” วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 

นอกจากนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี และวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสองประเภท คือ กลุ่มที่ 4 กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษา และสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “เครื่องย้อมผ้าสีเส้นไหมและฝ้ายแบบใช้หม้อต้มประหยัดพลังงาน” วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี และกลุ่มที่ 5 กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “หุ่นผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นทะเลสำหรับอนุรักษ์แนวปะการัง” วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

สอศ.ได้ร่วมส่งผลงานเข้าเข้าประกวดในงานวันนักประดิษฐ์เป็นประจำต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนอาชีวะได้มีเวทีสำหรับนำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน ได้นำความรู้ ความสามารถมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน และแลกเปลี่ยนความรู้ สั่งสมประสบการณ์ให้เข้มข้น ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษาได้นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นให้เกิดการขยายผลและนำไปใช้ให้เกิดประโยชนในมิติต่างๆ รวมทั้งเป็นการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์เพื่อชุมชน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ เกิดทักษะ และมีวิสัยทัศน์ กล้าแสดงออก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็งต่อไป เลขาธิการสอศ. กล่าวปิดท้าย
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ก.พ. 61 10:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 490 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 490 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement