มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญา แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2559

ลบ แก้ไข
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิ


มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2559 มีกำหนดพิธีฝึกซ้อม วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 และพิธีประสาทปริญญา วันเสาร์ที่ 10 และ วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 07.00-18.00 น. โดยสถานที่ในวันพิธีฝึกซ้อม-พิธีรับจริง จัด ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร
 
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีประสาท แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้  ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง ขอความกรุณาเดินทางโดยรถสาธารณะ และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  โทร . 0 2579 1111

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กล่าวว่า... มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมใหญ่ในพิธีประสาทปริญญาแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 07.00-18.00 น.  ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร  
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่ได้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ และขอให้บัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกท่านมารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่และเข้าร่วมในพิธีประสาทปริญญาตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับบัณฑิตท่านใดที่ไม่ได้มารายงานตัวในการเข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมใหญ่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์และจะไม่มีรายชื่อในพิธีประสาทปริญญาในครั้งนี้

สำหรับสถานที่จอดรถวันซ้อม ป.ตรี
วันพิธีฝึกซ้อม วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จำนวน 2,000 คัน (จัดรถตู้บริการรับ-ส่งหมุนเวียน ตั้งแต่เวลา 08.00 -18.00 น. ซึ่งจุดจอดรถให้บริการอยู่บริเวณประตูทางเข้า สระน้ำพุ)
กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ (ช.พัน 1 รอ.) จำนวน 300 คัน
ส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (ติดมศป.) จำนวน 300 คัน
สถานที่จอดรถวันพิธีประสาทปริญญา ป.ตรี
วันพิธีประสาทปริญญา วันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่  11  มีนาคม 2561
ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จำนวน 2,000 คัน (จัดรถตู้บริการรับ-ส่งหมุนเวียนตั้งแต่เวลา 08.00 -18.00 น. ซึ่งจุดจอดรถให้บริการอยู่บริเวณประตูทางเข้า สระน้ำพุ)
กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ (ช.พัน 1 รอ.) จำนวน 300 คัน
ส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (ติดมศป.) จำนวน 300 คัน
หมายเหตุ
1.เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในวันเดินทาง ขอความร่วมมือทุกท่านเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ
2.ขอความร่วมมือทุกท่านที่จอดรถ ณ ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในการเคลื่อนย้ายรถออกภายในเวลา 17.30 น. เพื่อให้ทันเวลาในการปิดใช้บริการสถานที่จอดรถ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดรถตู้รับ-ส่ง อำนวยความสะดวก 2 จุด ระหว่างเวลา 06.00-18.00 น. จุดที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม รถตู้รับ-ส่ง จอดที่บริเวณป้อมยาม ประตูทางออกของมหาวิทยาลัย และจุดที่ 2 ที่กองพันทหารราบที่ 11 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ รถตู้รับ-ส่ง จอดที่ศาลาที่จอดรถ กองรักษาการฯ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอน   ตั้งแต่ปีพุทธศักราช  2513  เป็นต้นมา  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ศรีปทุม” พร้อมทั้งได้พระราชทานความหมายว่า     “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว”
 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการจัดการเรียนการสอน  ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน   มหาวิทยาลัยศรีปทุม   วิทยาเขตชลบุรี  และขอนแก่น โดย  มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับต่างๆ รวมทั้งสิ้น 90 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 10  หลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 17 หลักสูตร  และหลักสูตรระดับปริญญาตรี  จำนวน 63หลักสูตร  ในคณะต่างๆ รวม 9 คณะ และ 3 วิทยาลัย โดยมีนักศึกษาปริญญาเอก จำนวน 335 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท  จำนวน 924  คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน  21,037 คน  รวมจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 22,296 คน
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานทะเบียน  โทร. 02-579-1111 ต่อ 1025, 1362, 1364 email : regis@spu.ac.th   และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1002,1125,1107,1118
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ก.พ. 61 14:13 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 363 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 363 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement