อาชีวะยกระดับวิชาชีพความร่วมมือใหม่ สนันสนุนผู้เรียน ส่งเสริมความก้าวหน้า Thailand 4.0

ลบ แก้ไขนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระดับสากล กับบริษัท เพียร์สัน เอเชียแปซิฟิก แห่งสหราชอาณาจักร เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนด้านวิชาชีพและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ Thailand 4.0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นโอกาสดีที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการลงทุนด้านการศึกษา ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างโอกาส เกี่ยวกับสิทธิพิเศษ สิ่งจูงใจและเหนือสิ่งอื่นใด คือ ความมุ่งมั่นที่จะทำให้การทำงานร่วมกันดำเนินไปได้อย่างดีที่สุด และกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโอกาสเรียนรู้ ร่วมกับภาคธุรกิจผู้ให้บริการด้านการศึกษาที่มีศักยภาพระดับสากลจากทั่วโลก เพื่อประเทศไทยได้นำรูปแบบ วิธีการดำเนินงานต่างๆ มาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร สะเต็มศึกษา ตลอดจนยกระดับอุตสาหกรรมของไทยและให้บรรลุเป้าหมาย Thailand 4.0

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า สอศ.ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท เพียร์สัน เอเชียแปซิฟิก แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งจะเป็นการสร้างความร่วมมือในสาขาวิชาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนด้านอาชีวศึกษารวมทั้งการฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งนี้ สอศ.และเพียร์สัน จะร่วมกันกำหนดหลักสูตรระยะสั้นของ BTEC (Business and Technician Education Council) ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายของพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor-EEC และกำหนดให้มีการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออกของไทยเข้าสู่เขตเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ เป็นแนวคิดริเริ่มของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและผู้เรียนมีส่วนในการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา อีกทั้ง การฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ด้าน Mr. David Barnett กรรมการผู้จัดการบริษัท เพียร์สัน เอเชียแปซิฟิค กล่าวว่า เพียร์สัน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ กับความก้าวหน้าทางการศึกษาในการส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้กับผู้เรียนและสถานประกอบการ ที่สามารถทำงานร่วมกันในการสร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติ และเพียร์สันเองได้จับมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรพหุภาคีทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นอีกหนึ่งเส้นทางจากคุณสมบัติของ Edexcel, BTEC and LCCI มีการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนให้กับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนทักษะวิชาชีพที่จำเป็นและการเคลื่อนย้ายแรงงานในอนาคต

การศึกษาและทักษะวิชาชีพเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเตรียมพร้อมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมตามวิสัยทัศน์ Thailand 4.0 ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และความร่วมมือกับเพียร์สันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาแนวความคิดใหม่ๆ ในการส่งเสริมทักษะวิชาชีพในอนาคต ซึ่งทักษะวิชาชีพของอังกฤษโดยทั่วไปมีความยืดหยุ่น และมีบทบาทที่ชัดเจนอย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และผู้เรียน ในการเจริญเติบทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวปิดท้าย
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 มี.ค. 61 11:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 793 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 793 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement