อาชีวะ จับมือ ไมเนอร์ ปั้นเชฟอาหารนานาชาติ มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย ภายใต้โครงการ Chef Academy รุ่นที่ 1

ลบ แก้ไข
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีเปิดโครงการ Chef Academy รุ่นที่ 1 หวังสร้างเชฟมืออาชีพตามมาตรฐานหลักสูตร  The Explorer จากประเทศออสเตรเลีย เพื่อป้อนกำลังคนระดับอาชีวะสู่ตลาดแรงงานระดับสากลในยุค Thailand 4.0 ณ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็มเอสซี กรุงเทพมหานคร
 
อาชีวะ จับมือ ไมเนอร์ ปั
 
ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีภารกิจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลิต และพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ และสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับสากลในยุค Thailand 4.0  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้ให้สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานเชฟอาหารนานาชาติ จัดส่งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าร่วมโครงการ Chef Academy รุ่นที่ 1 จำนวน 46 คน จาก 9 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เพื่อฝึกฝนทักษะ และประสบการณ์อาชีพเชฟอาหารนานาชาติ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ The Coffee Club ได้นำหลักสูตร the Explorer จากประเทศออสเตรเลีย มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้กระบวนการการฝึกอบรมนักศึกษาให้มีสมรรถนะทั้งด้านทฤษฏี และปฏิบัติในเรื่อง Prerequisite for cooking, Basic Food Safety, Product Knowledge of The Coffee Club ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2561 จากนั้น นักศึกษาจะเข้าฝึกงานภายในครัวของร้านเครือไมเนอร์ สาขากรุงเทพฯ และสาขาภูเก็ต เป็นระยะเวลา 1 ปี ( 1 เมษายน 2561 ถึง31 มีนาคม 2562) และเมื่อผ่านการฝึกอบรมจะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัทฯ ต่อไป
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 เม.ย. 61 11:42 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 584 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 584 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement