นิเทศฯ ABAC จัด AdvertisingWorkshop Showcase 2017: ADMAZON

ลบ แก้ไข
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา ปี 4 จัดงานนำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้า
AdvertisingWorkshop Showcase 2017: ADMAZON


 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานนำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้า Advertising Workshop Showcase 2017: Admazon ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 - 15.30 น.ณ ห้องเดอะเรสซิเดนซ์โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด การสร้างตราสินค้า และการโฆษณาในสถานการณ์การตลาดจริง ซึ่งการนำเสนองานครั้งนี้เป็นการจำลองรูปแบบการทำงานในวงการโฆษณาแบบPitching โดยมีตัวแทนจากผู้สนับสนุนตราสินค้าเป็นกรรมการตัดสินและคัดเลือกผลงานนักศึกษากลุ่มที่ดีที่สุด ทั้งนี้นักศึกษากลุ่มที่ชนะจะได้รับประกาศนียบัตรจากผู้สนับสนุนตราสินค้าร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
ในปีนี้เป็นการนำเสนองานภายใต้แนวคิด “ADMAZON” โดยปีนี้มีผู้สนับสนุนตราสินค้าทั้งหมด 4 ตราสินค้า ได้แก่ Albert Laurence School of Communication Arts - Assumption University, All Coco, Jaguar และ Namu Life ซึ่งแต่ละสินค้าจะมีพื้นที่เขตของแต่ละชนเผ่าเป็นของตนเอง ในแต่ละเขตจะมีทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยการจะชนะใจลูกค้าและได้ครอบครองความเป็นหัวหน้าชนเผ่าในผืนป่าแห่งนี้ ต้องอาศัยการสื่อสารให้ตรงใจผู้บริโภคและการคิดแผนงานสื่อสารการตลาดและการโฆษณาที่เหมาะสมเพื่อนำมาปรับใช้กับตราสินค้าโดยในหนึ่งพื้นที่เขตจะมีเพียงหนึ่งกลุ่มเท่านั้นที่จะได้เป็นที่หนึ่งในใจของผู้บริโภคหรือได้ครอบครองความเป็นหัวหน้าชนเผ่า
 
ในปีนี้กลุ่มที่ชนะการประกวดแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้า สำหรับตราสินค้า Albert Laurence School of Communication Arts - Assumption University ได้แก่ “กลุ่ม Stoner” ภายใต้แนวคิด “คิดDO ครบดี”สำหรับตราสินค้า All Coco ได้แก่ “กลุ่ม Mongkol” ภายใต้แนวคิด “All Coco, be real น้ำมะพร้าวจริงๆ ที่มาจากใจ” สำหรับตราสินค้า Jaguar ได้แก่ “กลุ่ม Teddy” ภายใต้แนวคิด “I-PACE, Change to charge, Smart to change”และสำหรับตราสินค้า Namu Life ได้แก่ “กลุ่ม Frigate” ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยน ป๊อป ปัง”
 
ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า “จุดสำคัญก็คือนักศึกษาต้องมีแนวความคิดในการทำงาน ความคิดริเริ่มจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนรู้สิ่งต่างๆมากแค่ไหน เพราะมันจะเกิดที่ตัวเราเอง อยากให้เราสร้างสิ่งเหล่านี้ไว้ เพราะโลกมันเปลี่ยนไปเร็ว เราต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง”
 
อาจารย์จุฬามณี จันทรวรรณดี หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า“งานในวันนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะว่าเด็กๆทุกคน ครูจะจัดงานคนเดียวก็ไม่ได้ ครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจในสิ่งที่ทำ มีความอดทนเป็นอย่างมากในการก้าวข้ามปัญหาต่างๆในชีวิตนะคะ”
 
สำหรับกลุ่มที่ชนะ นางสาวโชติชนิต จันทร์เพ็ญสุข หัวหน้ากลุ่มStonerกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า “จริงๆแล้วก็คงเป็นคำตอบทั่วไปว่าก็ดีใจแหละค่ะ แต่ที่มากกว่านั้นคงเป็นความภูมิใจ เพราะเราเองเป็นคนจริงจังกับการทำงานมากและงานนี้ก็ถือว่าท้าทายความสามารถเรามากเช่นเดียวกัน เพราะเราจะต้องเป็นleader ไม่ใช่ boss การแก้ปัญหา การทำงานต่างๆ ทุกคนในทีมต้องแฮปปี้กับมัน และที่ยากที่สุดคงเป็นการแข่งกับเวลา ซึ่งการทำมันออกมาสำเร็จ นั่นทำให้เราเติบโตไปอีกขั้นและพร้อมสำหรับการทำงานแล้วจริงๆ”

นางสาวศิรดา ฉายสุวรรณ หัวหน้าทีม Mongkol กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า“ก่อนอื่นเลย อยากขอบคุณสมาชิกในทีมเป็นอย่างยิ่งและตัวเองด้วย เพราะจะไม่มีวันนี้ ถ้าเราไม่สามัคคีและไม่ร่วมมือทำงานให้สำเร็จ บางครั้งรู้สึกท้อและเหนื่อยกับงาน แต่ก็ไม่ย่อท้อและพยายามทำให้สำเร็จ และในที่สุดเมื่อมันสำเร็จ รู้สึกภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมาก ที่ได้ทำมันอย่างเต็มที่ ตรงนี้ได้ทำให้โตขึ้นไปอีกขั้น และสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้”

นางสาวชวิศา บัวครื้น หัวหน้ากลุ่ม Teddy กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า “รู้สึกภูมิใจในตัวทุกๆคนมาก พวกเราทำงานกันอย่างตั้งใจและเต็มที่ที่สุด พวกเราไม่ได้หวังว่าเราจะชนะเราแค่มุ่งมั่นทำงานที่ได้รับมอบหมายมาอย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุด การชนะในครั้งนี้เป็นเหมือนสิ่งตอบแทนกับการที่เราทำงานหนักกันมาตลอด1ปีเต็ม เป็น1ปีที่ได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์มากมายที่จะสามารถต่อยอดได้ในอนาคต สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืออาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสอง ในฐานะที่เป็นหัวหน้าขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆทุกคน ขอบคุณอาจารย์ที่คอยสอนและให้คำแนะนำพวกเราทำให้พวกเรามีวันนี้”
 
นายนรนิติวัฒนผลิน หัวหน้ากลุ่ม Frigate กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า “คำว่า “ชนะ”ในครั้งนี้ ไม่สามารถบรรยายได้ด้วยคำหนึ่งคำ แต่เป็นความรู้สึกที่ทุ่มเททำงานมาตลอดเกือบหนึ่งปีและใช้วิชาความรู้หลายแขนงมาก ในระหว่างการทำงานเราก็ได้เจอปัญหาหลายๆ รูปแบบที่ไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ได้ฝ่าฟันกันมาจนสำเร็จ ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละกลุ่มก็มีแนวคิดดีๆ และผลงานที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆ สุดท้ายนี้พวกเราจากกลุ่ม Frigateขอขอบคุณคุณลูกค้า ที่เห็นอะไรดีๆ ในแคมเปญของกลุ่มเรา ขอขอบคุณอาจารย์ภาควิชาโฆษณาทุก ๆ ท่านที่คอยแนะนำทุ่มเทเวลาในการให้คำปรึกษา และขอขอบคุณเพื่อนๆในภาควิชาโฆษณาทุกๆ คนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจนก่อเกิดมิตรภาพที่ดีต่อกันและร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพนี้ออกมา”
 
อาจารย์วุฒิชัย ชุณหสกุลโชค คณบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้สนับสนุนจากตราสินค้าAlbert Laurence School of Communication Arts - Assumption University กล่าวว่า “ดีมากนะครับ ผมว่านักศึกษาทำการบ้านมาดีมากตลอด1ปี ตอบคำถามที่เราสงสัยได้ผมชื่นชมทุกกลุ่มนะ รู้ว่าเขาทำงานหนักกัน อาจจะมีการเลือกผู้ชนะ แต่ผู้ชนะอาจจะเป็นกลุ่มที่พร้อมมากที่สุด ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มอื่นไม่ดี แต่ละกลุ่มก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปสำหรับรุ่นนี้ ผมว่าผลงานเป็นตัวบอกอยู่แล้ว ว่าทำได้ดีแค่ไหน เพราะclientชมทุกกลุ่มเลย แล้วการที่ทำดีเนี่ยคงส่งผลกระทบ ซึ่งรุ่นน้องอาจจะมีความกดดันนิดนึงว่ารุ่นพี่ทำไว้ดีมาก แต่เป็นความกดดันที่ดี เพื่อรุ่นน้อง