กำหนดวันประกาศผล TCAS รอบที่3 รับตรงร่วมกัน ของมหาวิทยาลัยต่างๆ

ลบ แก้ไข
กำหนดวันประกาศผล TCAS รอบที่3 รับตรงร่วมกัน ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 
รวม link ประกาศผลแต่ละมหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยมหิดล คลิก
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิก
  มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิก
  มหาวิทยาลัยบูรพ คลิก
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิก
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิก
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิก
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คลิก
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิก
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิก
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คลิก
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คลิก
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคลิก
  มหาวิทยาลัยนเรศวร  คลิก
  มหาวิทยาลัยพะเยา คลิก
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คลิก
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คลิก
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ คลิก
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลิก
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คลิก
  กสพทคลิก
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลิก
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คลิก
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คลิก
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คลิก
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คลิก
 
****update
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประกาศผล วันที่ 29 พ.ค. 61 วันสัมภาษณ์ 11 มิ.ย. 61 
- มหาวิทยาลัยนครพนม 
ประกาศผล วันที่ 1 มิ.ย. 61 วันสัมภาษณ์ 11 มิ.ย.61
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ประกาศผล วันที่ 1 มิ.ย. 61 วันสัมภาษณ์ 10-11 มิ.ย.61*

น้องๆสามารถติดตามการ Update วันประกาศผลและวันสอบสัมภาษณ์ ของสถาบันต่างๆ เพิ่มเติมได้จาก website ของแต่ละสถาบัน หรือที่ http://tcas.cupt.net/

ระบบเปิด Clearing House เวลา 10.00 น. 
ตั้งเเต่วันที่ 1-3 มิ.ย. 61 
- สามารถยืนยันสิทธิ์ ได้เพียง 1 สถาบันเท่านั้น 
- สามารถเปลี่ยนการยืนยันสิทธิ์ ได้ 3 ครั้ง 
(เช่น ครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 2 สละสิทธิ์ ครั้งที่ 3 
ยืนยันสิทธิ์ )
- รหัสผ่านเข้าระบบ Clearing House มาจากรหัส
ผ่านที่ตั้งตอนลงทะเบียนสมัครในรอบที่ 3
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ คลิก
คู่มือการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ คลิก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 พ.ค. 61 15:26 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,991 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,991 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง