สอศ. สานพลัง ท่อเอสซีจี พัฒนาคน-สร้างการตระหนักรู้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมพลาสติก

ลบ แก้ไข
สอศ. สานพลัง ท่อเอสซีจี
 
ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษา โดยคำนึงถึงคุณภาพวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การได้ร่วมมือกับบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด และ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ผลิตท่อ อุปกรณ์พีวีซี และประตู หน้าต่างไวนิล ในเครือ SCG โดยความร่วมมือครั้งนี้จะดำเนินการเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรในระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี ในสถานศึกษา 12 แห่ง  ซึ่งเปิดสอนสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเชื่อมโลหะ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาเกษตรกรรม เช่น สาขางานพืชศาสตร์ และงานช่างเกษตร ให้ได้มาตรฐานระดับสากล เป็นการนำร่อง เพื่อผลิตบุคลากร และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวะสู่การแข่งขันยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งอุตสาหกรรมพลาสติก และนวัตกรรมที่ผลิตจากพลาสติกเป็นปัจจัยหลักที่สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างและงานเกษตรกรรม  มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

สอศ. สานพลัง ท่อเอสซีจี
 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าสำหรับแนวทางการดำเนินงาน สอศ. และบริษัท จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เช่นศึกษาในระบบทวิภาคี หรือการอบรมความรู้เชิงวิชาการ เช่น วิชาท่อและสุขภัณฑ์  หรือวิชางานระบบน้ำ เพื่อการเกษตร ฯลฯ และการจัดทำแปลงสาธิตแบบ Smart Farmer รวมไปถึงกิจกรรมจิตอาสา และ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม และนำวิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาส ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ครู นักเรียน นักศึกษา ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของบุคลากรในสายงานอาชีพ  รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยในสถานประกอบการ จะช่วยเติมเต็มความรู้และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สอศ. สานพลัง ท่อเอสซีจี
 
โดยความร่วมมือระหว่างสอศ. และบริษัทฯ มีสถานศึกษาอาชีวศึกษานำร่อง 12 แห่ง ดังนี้ 1. วิทยาลัยเทคนิค(วท.)ดุสิต 2. วท.มีนบุรี 3. วท.นนทบุรี   4.วท. ระยอง 5. วท.ขลบุรี  6. วท.ฉะเชิงเทรา 7. วท.เชียงใหม่ 8. วท.เชียงราย 9. วท. หาดใหญ่ 10. วท. ภูเก็ต 11. วท.สุราษฎร์ธานี และ 12. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 
 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 มิ.ย. 61 10:40 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 294 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 294 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement