IT ม.ศรีปทุม MOU วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร พร้อมหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ร่วมมือ การจัดอาชีวศึกษา พัฒนาผู้เรียนสายอาชีพ

ลบ แก้ไข
IT ม.ศรีปทุม  MOU วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร พร้อมหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ร่วมมือ การจัดอาชีวศึกษา พัฒนาผู้เรียนสายอาชีพ
 
IT ม.ศรีปทุม  MOU วิทยาล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่2จากซ้าย) และนางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนาผู้เรียนสายอาชีพ ณ หอประชุมเสริญ หรุ่นรักษ์วิทย์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 

IT ม.ศรีปทุม  MOU วิทยาล

ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การเข้าร่วมลงนามความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาฯในครั้งนี้ ก็เนื่องมาจากการที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้จัดอาชีวศึกษา โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันผลิต ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนสายอาชีพ ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล สามารถทำงานในขอบข่ายที่ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการตลาดงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

IT ม.ศรีปทุม  MOU วิทยาล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาคอุตสาหกรรมของประเทศ กอปรกับการที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเองมีความพร้อมในการให้การสนับสนุนงานบริการวิชาการสู่สังคม โดยมีทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม จึงได้ให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมในการ MOU ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการ การวิจัย การฝึกอบรม และพัฒนาผู้เรียนสายอาชีพตลอดจนการจัดการอาชีวศึกษา สู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ยั้งยืน ของประเทศต่อไป ผศ.ดร.ธนา กล่าว


 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 ก.ค. 61 14:44 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 212 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 212 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement