ม.มหาสารคามส่งภาพข่าว MOU กกท.ร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ลบ แก้ไข
คณะศึกษาศาสตร์ มมส จับมือ กกท. ร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
วันนี้(25 มิถุนายน 2561) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ม.มหาสารคามส่งภาพข่าว M

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมลงนามร่วมกับ  นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา   มีรองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.อาภรณ์ โพธิ์กลาง หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสมพร วรรณศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาสาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และนายเจริญชัย สุวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ลงนามเป็นพยานการลงนามในครั้งนี้
  ม.มหาสารคามส่งภาพข่าว M

โดยข้อตกลงทั้งสองฝ่าย  จะได้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ การศึกษา วิจัย การพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของทั้งสองหน่วยงาน การใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่ายเพื่อการพัฒนาการกีฬา พร้อมทั้งการจัดทำเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนความร่วมมือทางด้านการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี
 
 ม.มหาสารคามส่งภาพข่าว M

ภายในงานรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกกีฬาสู่การนำไปใช้พัฒนานักกีฬาในส่วนภูมิภาค มีการจัดนิทรรศการนำเสนอองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติ การฝึกแบบหนักสลับเบา ที่ความหนักระดับสูงเหนือจุสูงสุด ที่มีต่อสมรรถภาพทางกีฬาให้กับบุคลากร นักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้เข้าร่วมงาน  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 ก.ค. 61 15:15 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 282 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 282 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement