DPU เชิญชวนผู้สนใจร่วมสัมมนา “เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่”

ลบ แก้ไข
DPU เชิญชวนผู้สนใจร่วมสั

วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์สมาคมร่วมกับ คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม สัมมนาวิชาการ “การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่” พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพนอกรอบสี่” โดย รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  และบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อม หัวข้อ “ประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” โดย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยได้ทราบแนวทาง รวมถึงรายละเอียดในการดำเนินการและการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการรับการประเมินรอบสี่ ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ และ ผู้สนใจทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00- 16.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

            ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/cyWNyY และแจ้งรายชื่อผ่าน E-mail: woraporn.th@spu.ac.th หรือ โทร.089-7984321
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ก.ค. 61 14:38 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 197 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 197 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement